Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Implementeringsrådet gør status over indsatsen mod overimplementering

30. juni 2017

Implementeringsrådet gør status over sit arbejde med at sikre mere erhvervsvenlige EU-regler og mindre overimplementering og peger samtidig på forskellige områder, hvor samarbejdet med regeringen kan styrkes.

Implementeringsrådet har evalueret sit arbejde med at mindske overimplementering og sikre mere erhvervsvenlige EU-regler, siden rådet blev nedsat i 2015. Evalueringen er netop oversendt til beskæftigelsesministeren, som er formand for regeringens EU-Implementeringsudvalg.

Implementeringsrådet kommer i evalueringen med en række anbefalinger til regeringen. Formand for Implementeringsrådet, Paul Mollerup, udtaler:

”Vi er nået rigtig langt med både at sikre mindre overimplementering og stor gennemsigtighed, når EU-regler implementeres i Danmark. Men vi kan gøre endnu mere. Derfor indeholder Implementeringsrådets evaluering nogle konkrete anbefalinger til regeringen om, hvordan vi fremadrettet kan gøre arbejdet for at styrke danske virksomheders konkurrenceevne endnu bedre, bl.a. ved at styrke gennemsigtigheden i arbejdet.”

Det fremgår af evalueringen, at Implementeringsrådet har sendt i alt 107 anbefalinger til regeringen, som skal sikre tidlig varetagelse af danske interesser i Bruxelles, effektiv implementering af ny EU-regulering samt inspiration fra andre lande til at forenkle eksisterende regler. Regeringen har valgt at følge hovedparten af disse, hvilket glæder Paul Mollerup.

”Regeringen har taget godt imod Implementeringsrådets anbefalinger og har tilkendegivet, at de vil følge hovedparten, særligt når det gælder tidlig interessevaretagelse i Bruxelles. Det kan vi kun være tilfredse med.”

Et godt eksempel på, at Implementeringsrådets arbejde aktivt bidrager til at skåne dansk erhvervsliv for unødvendige byrder, er Søfartsstyrelsens igangværende arbejde med at fjerne og tilpasse 33 danske særregler på det maritime område. Ændringerne – der følger af et nabotjek anbefalet af rådet – gør det nemmere for danske rederier at konkurrere globalt og at tiltrække skibe og rederier til Danmark.  Implementeringsrådet har store forventninger til, at vi vil se flere lignende resultater i fremtiden.

Evalueringen vil blive behandlet i regeringens EU-Implementeringsudvalg.

Implementeringsrådet - Evaluering af rådets arbejde. Juni 2017 (pdf) (nyt vindue)