Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Nyt fra Regnskabstilsynet 2020

Her kan du finde links til udsendte informationer fra Regnskabstilsynet, som stadig er gældende

1/2020 Den gennemsnitlige diskonto i 2019 (pdf) (nyt vindue)

2/2020 Nye blanketter for 2020 (pdf) (nyt vindue)

Bilag 1 til 2/2020 - Balance 2020 (Excel) (nyt vindue)

Bilag 2 til 2/2020 - Blanket til refusionsanmodning 2020 (Excel) (nyt vindue)

Bilag 3 til 2/2020 - Blanket til fejludbetalinger 2020 (Excel) (nyt vindue)

Bilag 4 til 2/2020 - Blanket til medlemsbidrag 2020 (Excel) (nyt vindue)

Bilag 5 til 2/2020 - Blanket til A-skat 2020 (Excel) (nyt vindue)

3/2020 Nye underskriftsblanketter til fejludbetalinger og medlemsbidrag (pdf) (nyt vindue) 

Bilag 1 til 3/2020 - Underskriftsblanket til fejludbetalinger (Word) (nyt vindue)

Bilag 2 til 3/2020 - Underskriftsblanket til medlemsbidrag (Word) (nyt vindue)

4/2020 Obligatorisk pensionsordning - feriedagpenge (pdf) (nyt vindue) 

6/2020 Nye regler om midlertidig ret til dagpenge for selvstændige (pdf) (nyt vindue)

Bilag 1 til 6/2020 - Blanket til afregning af årsbidrag for selvstændige for perioden 9. juli - 1. august 2020 (Excel) (nyt vindue)

Bilag 2 til 6/2020 - Blanket til afregning af årsbidrag for selvstændige for perioden 2. august - 8. august 2020 (Excel) (nyt vindue)

7/2020 Nye regler vedrørende adgang til supplerende dagpenge i forbindelse med den midlertidige arbejdsfordelingsordning (pdf) (nyt vindue)

Bilag 1 til 7/2020 - Blanket til afregning af bidrag for ikke-forsikrede personer (Excel) (nyt vindue)

8/2020 Information om blanketter på STAR.dk

9/2020 Afregning af ikke-forsikredes ekstraordinære bidrag i forbindelse med den midlertidige arbejdsfordelingsordning (pdf) (nyt vindue)

Bilag 1 til 9/2020 - Blanket til afregning af ekstraordinært bidrag for ikke-forsikrede personer (Excel) (nyt vindue)

11/2020 Indskærpelse af opdeling af efterreguleringskrav (pdf) (nyt vindue)

12/2020 Nye regler om midlertidig ret til dagpenge for selvstændige (pdf) nyt vindue) 

13/2020 Nye regler om midlertidig ret til dagpenge for selvstændige – nye blanketter (pdf) (nyt vindue) 

Bilag 1 til 13/2020 - Blanket 3.4 Efterårspakken (Excel) (nyt vindue)

Bilag 2 til 13/2020 - Blanket 3.5 Efterårspakken (Excel) (nyt vindue) 

14/2020 Årsskifte 2020/2021 (pdf) (nyt vindue)

15/2020 Blanket til årsregnskab 2020 for VEU med tilhørende vejledning (pdf) (nyt vindue)

Bilag 1 til 15/2020 - VEU-vejledning 2020 (Word) (nyt vindue) 

Bilag 2 til 15/2020 - VEU-regnskab 2020 (Excel) (nyt vindue) 

16/2020 Opdaterede specifikationslister (pdf) (nyt vindue)

Bilag 1 til 16/2020 - Specifikation af krav om tilbagebetaling af reguleringer (Excel) (nyt vindue) 

Bilag 2 til 16/2020 - Specifikation af krav om tilbagebetaling af ydelser udbetalt med urette (Excel) (nyt vindue) 

17/2020 Blanket til årsregnskab 2020 for med tilhørende vejledning (pdf) (nyt vindue) 

Bilag 1 til 17/2020 - Vejledning til regnskabsblanketten (Word) (nyt vindue)

Bilag 2 til 17/2020 - Regnskabsblanket 2020 (Excel) (nyt vindue) 

Bilag 3 til 17/2020 - Indberetningsskema (Excel) (nyt vindue) 

18/2020 - Ny blanket til årsregnskab 2020 (pdf) (nyt vindue) 

Bilag 1 til 18/2020 - Regnskabsblanket 2020 (Excel) (nyt vindue)  

 

 

 

 

Sidst opdateret: 11-01-2021