Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Regnskabsinformation fra Styrelsen 2/2022

Til de anerkendte a-kasser og deres statsautoriserede revisor

Nye blanketter mv.

26. januar 2022

Vedhæftet er blanketterne for år 2022. 

Vi gør opmærksom på, at blanketter vedrørende tidligere år IKKE må genbruges.

Balancen er blevet tilrettet således, at kontant udbetalt efterlønsbidrag er blevet tilføjet.

Blanket 1 er blevet tilrettet således, at kontant udbetalt efterlønsbidrag er blevet tilføjet.

Der må ikke foretages ændringer i navngivning på fanebladene på blanket 2 og blanket 3.

På blanket 2 er indberetningsfelter vedrørende kontant udbetalt efterlønsbidrag blevet tilføjet.

På blanket 2 er det vigtigt, at a-kassen anvender de forkortelser for ydelser, som fremgår af fanebladet ”liste over forkortelser”.

Beløb på blanket 2 anført i de rubrikker, der skal specificeres, bør afstemmes til specifikation til skema b og c af a-kassen inden indsendelse af blanketten for at sikre, at alle beløb er angivet/specificeret korrekt.

Blanket 3.A bruges til den forlængede midlertidige arbejdsfordelingsordning. Ordningen er forlænget til at gælde til og med d. 31. marts 2022.

Blanketten vedr. A-skat har ændret nummer fra blanket nr. 5 til nr. 4.

Alle blanketterne er låst med undtagelse af balancen.

Med venlig hilsen

STAR Brønderslev
Regnskabstilsynet

 

Sidst opdateret: 15-12-2022