Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Datasikkerhed i forbindelse med MinFeedback

Styrelsen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger fra borgere, som deltager i projektet MinFeedback i henhold til de gældende regler og anbefalinger.

Privatlivspolitik for MinFeedback

Du bedes læse teksten grundigt.

I denne privatlivspolitik beskriver vi indsamlingen, behandlingen og videregivelsen af personoplysningerne i MinFeedback.

Formålet

I forbindelse med afviklingen af dit jobforløb, er siden www.minfeedback.dk blevet oprettet for, at borgerne kan dele deres erfaringer og inspirere hinanden. Derudover har projektet til formål, at give kommunerne et forbedret grundlag hvorudfra, de kan kvalitetsudvikle de aktive tilbud, som de tilbyder til borgerne.

Derudover bruges de indsamlede oplysninger til arkivformål, videnskabelige, historiske og statistiske formål.

Til disse formål indsamler Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering en række personoplysninger om borgernes erfaringer.

Typer af personoplysninger

Vi indsamler og behandler følgende typer af oplysninger om dig:

  • Hvilket kursus, du har deltaget i
  • Din rating af forløbet/kurset
  • Din alder
  • Tidspunktet for din rating
  • Dine kommentarer og erfaringer, som du indtaster i et fritekstfelt

Der er 5 spørgsmål, som du kan besvare med 1-5 stjerner.

Behandlingen

Dine svar vil fremgå af hjemmesiden www.minfeedback.dk. Her kan andre borgere, som befinder sig i den samme situation som dig, læse dine erfaringer med forløbet.

Videregivelse af personoplysninger i forbindelse med MinFeedback

Oplysningerne videregives til den kommune, du har tilknytning til. Derudover har projektets databehandlere VISMA Consulting A/S, samt Alldialogue adgang til oplysningerne.

Kilden

Oplysningerne stammer direkte fra dig.

Det juridiske grundlag for behandlingen

Det juridiske grundlag for behandlingen og videregivelsen af dine personoplysninger er dit frivillige samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Hvis du i fritekstfeltet skriver særlige kategorier af personoplysninger, er det juridiske grundlag for behandlingen og videregivelsen dit frivillige, udtrykkelige samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Det er frivilligt, når du giver dit samtykke. Hvis du ikke ønsker at deltage, får det ikke betydning eller konsekvenser for dig. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at kontakte din kommune, se nedenfor. Trækker du samtykket tilbage, vil det dog ikke få betydning for lovligheden af den indsamling, behandling og videregivelse forud for tilbagekaldelsen.

Det juridiske grundlang for behandlingen til arkivformål, videnskabelige, historiske og statistiske formål er databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk. 2, litra j.

Overførsel til modtagere i lande uden for EU/EØS

Dine oplysninger bliver ikke overført til lande uden for EU/EØS.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at nå formålet og så længe det aktive tilbud er relevant.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og kommunen opbevarer dine oplysninger til statistik i sammenlagt 30 år.

Dine rettigheder

Du har efter loven en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Du har – med lovens begrænsninger – rettighed til indsigt i dine personoplysninger, ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet dine oplysninger, ret til at få begrænset dine oplysninger, ret til dataportabilitet i dine oplysninger og ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Du kan altid klage over behandlingen til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Hvis du har spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering hos Simon Lamech, sil@star.dk, eller vores databeskyttelsesrådgiver: dpo@bm.dk

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72A
2300 København
Danmark

Eller din kommune:

Brøndby Kommune

Casper Andersen Sørrig
Jobcenter Staben
Park Allé 160
2605 Brøndby
Direkte: 24527016
Jobcenter : 43282666
caans@brondby.dk
www.brondby.dk

Gentofte Kommune

Carsten Falk Petersen
Gentofte Rådhus, Jobcenter Gentofte
Maltegårdsvej 1
2920 Charlottenlund
Direkte.: 39 98 66 49
Afdelings e-mail: jobcenter@gentofte.dk
Sikker mail: Gentofte@gentofte.dk
Send Digital Post til Gentofte Kommune

Glostrup Kommune

Camilla Andersen
Udviklings- og administrationsenheden
Jobcenter
Rådhusparken 2
2600 Glostrup
Direkte: 21 74 06 66
c.andersen@glostrup.dk
www.glostrup.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune

Mette Ringius
Center for Arbejdsmarked
Jobcenteradministration
Administrationsbygningen
Toftebæksvej 12
2800 Kgs. Lyngby
Direkte: 29 32 75 49
METRI@ltk.dk
www.ltk.dk

Sidst opdateret: 22-11-2017