Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Analyse af flyttemønstre blandt ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet

12-06-2018

Udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en analyse af flyttemønstre blandt ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet, baseret på tal for 2017.

Analysen viser:

  • Kontanthjælpsmodtagere flytter ikke mere i 2017 sammenlignet med tidligere år
  • Kontanthjælpsmodtagere berørt af kontanthjælpsloft eller 225-timersregel flytter i mindre eller samme grad som den samlede gruppe af kontanthjælpsmodtagere i 2017.
  • Kontanthjælpsmodtagere berørt af kontanthjælpsloft eller 225-timersregel flytter i mindre eller samme grad i 2017, end de samme personer gjorde i hhv. 2014, 2015 og 2016.
  • Data efter reformens ikrafttræden indikerer således ikke, at der skulle være sket flere flytninger efter kontanthjælpsloftet og 225-timersreglens indførsel. Der kan på baggrund af analysen imidlertid ikke drages konklusioner om årsagen til en flytning – og dermed heller ikke, hvorvidt en flytning skyldes effekter af jobreformen.

Flyttemønstre blandt ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet 2017 (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 09-10-2018