Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Anbefaling TIV nr. 17 fra Implementeringsrådet: Ændring af rammerne for ophavsretten

Mødedato 24. februar 2016

Implementeringsrådet vedtog på mødet den 24.02.16 anbefaling om Ændring af rammerne for ophavsretten, tidlig interessevaretagelse.

Ministerium Kulturministeriet 

Forventede konsekvenser for erhvervslivet

Positive i retning af forbedrede muligheder i et (digitalt) indre marked. Samti-dig risiko for grundlæggende ændringer i rettighedsvilkår (eksempelvis brud på territorialprincippet) og vanskeligheder i forhold til håndhævelse.

Begrundelse

Kommissionen har bebudet ændringsforslag som led i DSM-pakken mhp. at skabe ophavsretlige rammer, der passer til digitaliseringens muligheder og udfordringer.

Retning/holdning

Udgangspunktet er positivt i forhold til at skabe bedre rammer for, at virksomhederne kan udnytte digitaliseringens muligheder. Samtidig skal vi holde øjnene åbne for respekten for grundlæggende principper samt sikre, at håndhævelsesmulighederne ikke forringes.

Svar fra regeringen

”Anbefalingerne 1, 2, 3, 4, 7 og 9 vil indgå i det igangværende arbejde med tidlig interessevaretagelse, som de enkelte ministerier allerede har sat i værk.”

Sidst opdateret: 19-03-2019