Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Tidlig Interessevaretagelse

Implementeringsrådet giver anbefalinger til kommende forslag til EU-regulering, hvor der vurderes behov for en tidlig og proaktiv indsats.

Formålet med tidlig interessevaretagelse er at påvirke den lovforberedende proces i EU-systemet, så forslag til ny EU-regulering i videst muligt omfang tager hensyn til danske interesser. Implementeringsrådets arbejde med indsatsen for tidlig interessevaretagelse er derfor at komme med anbefalinger til, hvor regeringen skal udøve særlig indflydelse for at tage hensyn til dansk erhvervslivs interesser, allerede inden Kommissionen har fremsat et forslag.

Implementeringsrådet screener kommende EU-initiativer og udarbejder anbefalinger til Implementeringsudvalget over kommende EU-retsakter med væsentlige erhvervsøkonomiske konsekvenser, hvor der vurderes behov for en tidlig og proaktiv indsats.

Få et overblik over processen for Implementeringsrådets anbefalinger til tidlig interessevaretagelse ved at klikke på nedenstående link:

Proces for anbefalinger til tidlig interessevaretagelse (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 26-02-2018