Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spørgsmål og svar til puljen reintegration af sindslidende og psykisk syge på arbejdsmarkedet

Styrelsen modtager løbende spørgsmål om puljen reintegration af sindslidende og psykisk syge på arbejdsmarkedet, som kan have generel interesse. Spørgsmålene og svarene er derfor publiceret på denne side.

Kan puljen ansøges af jobcentre?

Nej, puljen kan ikke ansøges af jobcentre eller kommuner.

Kan ansøgningen suppleres med en samarbejdserklæring fra jobcentret om deltagelse, da jobcentret bliver en vigtig samarbejdspartner i projektet?

Der kan - som det kan ses i puljeopslaget - søges om tilskud til aflønning af medarbejdere i jobcentre ifm. frikøb og samarbejdsaftaler. Det
vil derfor være en fordel, hvis der ifm. ansøgningen indgås samarbejdsaftaler, der sendes til styrelsen med ansøgningen.

Giver det mening at søge hvis man ikke er i nærheden af 100 borgere, som beskrevet i eksemplet?

Styrelsen kan ikke oplyse et konkret antal, hvilket skyldes, at der foretages en samlet vurdering af ansøgningen. Det betyder, at niveauet for antal deltagere og succeskriterier vurderes i samspil med den konkrete indsatsmodel og den konkrete målgruppe.

De tal, der følger af puljeopslaget, er eksempler. Det er derfor ikke givet, at alle projekter nødvendigvis skal indeholde dette antal.

Projekterne skal have ambitiøse måltal for antal deltagere og være realististe ift. den konkrete målgruppe, der indgår i ansøgningen. 

 

Kan man kombinere ansøgningen med en ansøgning til puljen ”Pulje til virksomhedsrettede indsatser for borgere med handicap”, hvis man har begge grupper af borgere som målgruppe?

Det kan ikke lade sig gøre at kombinere ansøgningen, da de to puljer udmøntes hver for sig og der altså ikke kan gives et samlet tilsagn. Men det er muligt at ansøge begge puljer separat.

Er det muligt at få eksempler på, hvilke initiativer og projekter, der menes? Fx i form eventuelle tidligere projekter/initiativer der er bevilget til?

Det er ikke muligt at referere til tidligere projekter eller initiativer, da der er tale om en ny pulje. Projekterne skal gennemføre indsatser, som bidrager til at bringe personer med psykiske funktionsnedsættelser ind på arbejdsmarkedet.

 

Styrelsen har en central ekstern evaluator, som vi skal samarbejde med. Vil det sige, at vi ikke skal evaluere vores projekt særskilt med vores egen evaluator?

Det er korrekt, at styrelsen har en ekstern evaluator til at evaluere projektet.

Det er tidligere set, at lignende projekter har hyret egen ekstern evaluator. Det er derfor frivilligt, om projekterne gerne vil anvende en egen evaluator til at evaluere eller kvalitetssikre projektet, udover styrelsens samlede evaluering.

Projekterne skal løbende sende statusrapporter og en afsluttende slutrapport, som projekterne selv skal udfylde i forbindelse med det afsluttende regnskab.

De tilskudsberettigede udgifter kan anvendes til aflønning af medarbejdere i private virksomheder, som fungerer som eksterne samarbejdspartnere. 

Er det muligt at forlænge ansøgningsfristen?

Det et er ikke muligt at forlænge ansøgningsfristen,

Styrelsen opfordrer til at orientere sig løbende om de puljer der publiceres på vores hjemmeside, da der kan være andre puljer, der er relevante for det konkrete projekt.

Kan der søges om tilskud til lokaleomkostninger?

Nej, der kan ikke søges om tilskud til lokaleomkostninger.

Der kan alene søges om tilskud til følgende:

  • Aflønning af projektleder og projektmedarbejdere
  • Aflønning af medarbejdere hos eksterne samarbejdspartnere, herunder frikøb af medarbejdere i kommuner, jobcentre, andre offentlige myndigheder og private virksomheder
  • Kompetenceudvikling af projektleder og projektmedarbejdere
  • Revision
  • Transport
  • Formidling og mindre materialeanskaffelser (fx IT-udstyr, træningsudstyr,
    print i forbindelse med formidling eller lignende)

Sidst opdateret: 18-07-2019