Spring over hovedmenu

Procesplan for implementering af aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats

På denne side kan du løbende finde information om kommende og igangsatte aktiviteter, der skal understøtte implementeringen af aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats.

Folketinget har tirsdag den 30. april 2019 vedtaget to lovforslag, som udmønter aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats tilbage fra august 2018. Med vedtagelsen bliver beskæftigelsesindsatsen gennemgribende forenklet og udmøntet i en helt ny hovedlov om den aktive beskæftigelsesindsats, som bliver lettere for borgere at forstår og lettere for kommuner og arbejdsløshedskasser at administrere efter: 

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov nr. 548 af 07/05/2019 (nyt vindue) 

Lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love (nyt vindue)  

Når de nye love træder i kraft den 1. januar 2020, ophæves den gældende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som er blevet ændret mere end 60 gange, siden den trådte i kraft for 16 år siden. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i samarbejde med bl.a. KL og DAK nu sat fuld kraft på arbejdet med at implementere den nye hovedlov. Der skal bl.a. udarbejdes helt nye bekendtgørelser til loven, herunder en ny bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB). 

Bekendtgørelsen til loven forventes sendt i ekstern høring ultimo august 2019. 

Forsøg med mere ansvar til a-kasser

Over en fireårig periode får udvalgte a-kasser ansvar for at varetage kontaktforløbet for deres medlemmer i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsforløbet. A-kasseforsøget udmøntes via en forsøgsbekendtgørelse med hjemmel i den nye hovedlov om en aktiv beskæftigelsespolitik. 

Mere ansvar til a-kasser i aftalen om forenklet beskæftigelsesindsats

Sidst opdateret: 28-05-2019