Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Hjælp til at integrere

Ring til Jobservice Danmark på 72 200 350, hvis I har behov for hjælp til integration af medarbejdere.

Der findes en række virksomhedsrettede tilbud målrettet flygtninge, og med trepartsaftalen om integration kom der nye muligheder for virksomheder og flygtninge.

Læs mere om de forskellige ordninger (nyt vindue)

Jobserviceaftale

Med en jobserviceaftale får virksomheder én indgang til en effektiv og smidig service på tværs af kommunegrænserne. Kontakt Jobservice Danmark for at indgå en jobserviceaftale, som blandt andet kan omhandle integration.

Aftalen tager udgangspunkt i virksomhedens ønsker og udarbejdes på baggrund af virksomhedens behov.

Hvis virksomheden samarbejder med flere jobcentre, udpeges et tovholderjobcenter, som har ansvar for, at der leveres en samlet service til virksomheden, og som er virksomhedens vigtigste samarbejdspartner. Der udpeges endvidere én kontaktperson fra hvert af de jobcentre, som indgår i aftalen.

Der er allerede flere virksomheder, som har indgået jobserviceaftaler omkring integration. To af disse virksomheder er Arla og TDC, og her kan du finde korte casebeskrivelser af de to virksomheders konkrete aftaler.

Casebeskrivelse af Arlas jobserviceaftale (pdf) (nyt vindue)

Casebeskrivelse af TDC's jobserviceaftale (pdf) (nyt vindue)

IGU

Med Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er det ambitionen, at flere flygtninge bliver en del af det danske arbejdsmarked.

Beskrivelse af IGU'en

Sidst opdateret: 11-08-2022
} }, false);