Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Hjælp til at opkvalificere medarbejdere

Ring til Jobservice Danmark på 72 200 350, hvis I har behov for hjælp med at opkvalificere medarbejdere.

Har jeres virksomhed svært ved at finde medarbejdere med de rette kvalifikationer, eller ønsker I at opkvalificere til strategiske vækstområder, kan Jobservice Danmark tilbyde et længerevarende samarbejde.

Jeres virksomhed kan få gratis rådgivning om at opkvalificere nyansatte medarbejdere, der kommer fra ledighed, samt information og vejledning om forskellige ordninger. Det kan inkludere jobrotation og målrettet opkvalificeringsforløb, som kan sikre jer mod mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Jobservice Danmark kan tilbyde:

  • Rådgivning og sparing, om hvordan jeres virksomhed kan få opkvalificeret og uddannet nye medarbejdere til job i jeres virksomhed.
  • Et professionelt samarbejde om opkvalificering og viden om kvalifikationer og kompetencer i jeres branche, så I også i fremtiden sikrer jer kvalificerede medarbejdere.
  • Koordineret samarbejde med relevante samarbejdsparter fx uddannelsesinstitutioner

Redskaber til at opkvalificere

Jobrotation

Jobrotationsordningen betyder, at I kan sende en medarbejder på efteruddannelse i en kortere eller længere periode. I denne periode modtager I jobrotationsydelse af jobcentret, hvis der samtidig ansættes en ledig som vikar for medarbejderen.

Jobrotationsordningen

Virksomhedspraktik

Jobcenteret kan hjælpe med at finde en ny medarbejder, som jeres virksomhed kan afprøve i virksomhedspraktik. På denne måde får I mulighed for at afprøve en medarbejder i en kortere periode uden lønudgift for at undersøge, om den lediges kompetencer og potentiale matcher virksomhedens behov. Er dette tilfældet, kan praktikperioden evt. bruges som afsæt til et ordinært job, et job med løntilskud elle til at indgå en uddannelsesaftale, fx voksenlærling.

Virksomhedspraktik

Job med løntilskud

Jobcenteret kan hjælpe med at finde en ledig, som jeres virksomhed kan ansætte med løntilskud. Et forløb i løntilskud giver god tid til at oplære og afprøve en ny medarbejder og samtidig få reduceret lønudgiften i en periode. Forløbet kan også give jer mulighed for at afprøve eller udvikle nye forretningsområder, som det ellers kan være svært at få tid og overskud til. Samtidig giver jobbet den ledige mulighed for at genoptjene sine kompetencer.

Job med løntilskud

Voksenlærling

Jobcenteret kan hjælpe med at finde en ledig med relevant erhvervserfaring, som kan blive voksenlærling i jeres virksomhed. Jobcenteret kan også hjælpe jer med at udfylde blanketten til den lokale erhvervsskole, som skal godkende jeres virksomhed som praktiksted. Når I ansætter en voksenlærling, får I tilskud til lærlingens løn.

Voksenlærling

Sidst opdateret: 27-08-2020
} }, false);