Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Lønkompensation: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

De nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus rejser mange spørgsmål. Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål om lønkompensation.

Spørgsmålene og svarene vil løbende blive opdateret i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål.

Kan der udbetales tilskud til personlig assistance under hjemsendelse på grund af COVID-19?

Svar 02-04-20:

I de tilfælde, hvor der udbetales løn til den personlige assistent under hjemsendelse, er der udbetalt løn for arbejdstimer, som en arbejdsgiver kan anmode om at få udbetalt tilskud for, jf. § 26 i bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Hvis arbejdsgiveren på grund af sygdom (karantæne) eller ved hjemsendelse er forpligtet til at udbetale løn enten kontraktmæssigt, efter overenskomsten på det pågældende område eller efter funktionærloven til en person med funktionsnedsættelse, skal arbejdsgiveren (virksomheden) stilles på samme måde, som var der tale om en anden lovlig fraværsgrund, medmindre andet eksplicit fremgår af den konkrete ansættelseskontrakt.

Denne situation skal fortolkes i overensstemmelse med de regler, som gælder for sygdom hos den personlige assistent, jf. § 18 i bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Selvom der ved hjemsendelse ikke er tale om sygdom, gælder reglerne i alle tilfælde, hvor der er tale om en lovlig fraværsgrund, hvorunder der udbetales løn til den personlige assistent.

Se også svaret på spørgsmålet "Kan man få lønkompensation, hvis man samtidig får refusion eller tilskud m.v. på beskæftigelsesområdet?" her på siden.

Kan man få lønkompensation, hvis man samtidig får refusion eller tilskud m.v. på beskæftigelsesområdet?

Svar 02-04-20:

Det følger af § 4, stk. 3, i bekendtgørelse om en midlertidig lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19, at der ikke kan udbetales lønkompensation for ansatte, hvis lønudgiften på anden vis er godt-gjort, herunder ved forsikring, andre offentlige refusioner, tilskud mv. eller anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirus (COVID-19).

På beskæftigelsesområdet betyder det, at arbejdsgiver således ikke kan modtage lønkompensation for medarbejdere, hvis arbejdsgiver samme dag modtager en af følgende offentlige refusioner eller tilskud:

  • Refusion efter lov om sygedagpenge
  • Refusion efter barselsloven
  • Tilskud til lønnen til arbejdsgiveren med ansatte i fleksjob (gammel ordning) efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Jobrotationsydelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Løntilskud til nyuddannede personer med handicap efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
  • Tilskud til personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
  • Løntilskud ved uddannelsesaftaler for voksne (voksenlærlingetilskud) efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Tilskud til virksomhedsmentorer – (delvist frikøb af en medarbejder til at fungere som mentor for en borger på virksomheden, fx en udsat borger i job på få timer eller i virksomhedspraktik) efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Refusion til arbejdsgiver under jobafklaringsforløb efter lov om aktiv socialpolitik.

Kan medarbejdere deltage i VEU (voksen- og efteruddannelse) i kompensationsperioden, hvor de er hjemsendt med løn?

Svar 25-03-20:

Medarbejderen kan efter aftale med virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Det er dog under forudsætning af, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig. Virksomhed eller medarbejder kan således ikke på dagsbasis modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation fra staten og VEU-godtgørelse/SVU.

Hvis medarbejderen under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal medarbejderen kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.

Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af virksomhed eller medarbejder.

Medarbejdere og virksomheder kan overveje at benytte selvvalgt eller aftalt uddannelse, såfremt der er adgang til dette gennem overenskomsten. I disse tilfælde kan medarbejderens løntab blive dækket af kompetencefondsmidler og VEU-godtgørelse, mens lønkompensationen fra staten frafalder i uddannelsesperioden. Efter endt uddannelsesperiode kan virksomheder søge lønkompensation fra staten, såfremt de opfylder de alment gældende betingelser for statslig lønkompensation.

 

Sidst opdateret: 02-04-2020