Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Sygedagpenge/sygedagpengerefusion: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

De nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus rejser mange spørgsmål. Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål om sygedagpenge og sygedagpengerefusion.

Spørgsmålene og svarene vil løbende blive opdateret i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål. Sådan finder du de seneste spørgsmål/svar:

  • Spørgsmålene er ordnet kronologisk inden for hvert emne, så det senest besvarede spørgsmål ligger øverst.
  • Hvis svaret på et eksisterende spørgsmål bliver revideret, tilføjer vi ”revideret” i slutningen af spørgsmålet og flytter det op øverst.
  • Sidens ”sidst opdateret”-dato nederst på siden ændrer sig, når der tilføjes, revideres eller slettes spørgsmål/svar.

Svar 30-03-21:

Efter sygedagpengelovens § 53 b, stk. 1, har en arbejdsgiver ret til refusion i arbejdsgiverperioden, hvis lønmodtagerens uarbejdsdygtighed efter sygedagpengelovens § 7 skyldes covid-19, og lønmodtageren i øvrigt opfylder lovens betingelser.

En person, der er konstateret smittet med covid-19 anses for uarbejdsdygtig efter sygedagpengelovens § 7. Det er uden betydning om personen oplever symptomer på smitte med covid-19. Det er en forudsætning at personen ikke kan varetage sit arbejde hjemmefra.

Hvis en sygemeldt person, der ikke er konstateret smittet med covid-19, oplever symptomer på smitte med covid-19, vil der være en realistisk formodning om, at personens sygefravær skyldes smitte med covid-19. Den sygmeldte vil i den situation regnes for at være uarbejdsdygtig efter sygedagpengelovens § 7, uanset om der er tale om milde eller svære symptomer.

En person der er i selvisolation fordi vedkommende efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer er identificeret som nær kontakt til en person, anses også for at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom efter § 7, hvis personen ikke kan arbejde hjemmefra.

For personer, der ikke er konstateret smittet med covid-19, vil sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet, herunder den til enhver tid værende teststrategi, kunne indgå i den løbende vurdering af, om der fortsat er en realistisk formodning om, at sygefraværet skyldes smitte med covid-19.

Sundhedsstyrelsen har pr. den 19. marts 2021 følgende anbefaling til vaccinerede personer, som er nære kontakter.

Nær kontakt og 'Anden kontakt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

”6. Hvad du skal gøre, hvis du er vaccineret og får at vide, at du er nær kontakt

Hvis du er færdigvaccineret

Du betragtes som færdigvaccineret 14 dage efter din 2. vaccination. Hvis du efterfølgende får besked om, at du er nær kontakt og du ikke har symptomer på COVID-19, behøver du ikke gå i selvisolation. Vi anbefaler dog stadig, at du bliver testet to gange som nær kontakt. Hvis du får symptomer på COVID-19 bør du også gå i selvisolation.

Hvis du ikke er færdigvaccineret

Hvis du ikke er færdigvaccineret, skal du følge de samme anbefalinger, som hvis du ikke var. Du skal altså sørge for at blive testet to gange og gå i selvisolation frem til andet negative testsvar, hvis du får at vide, at du er nær kontakt.”

Sundhedsstyrelsen har pr. den 3. februar 2021 følgende anbefaling til vaccinerede personer, der oplever symptomer på smitte med covid-19.

Hvis du får symptomer på COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

"5. Hvad du skal gøre, hvis du er vaccineret og får symptomer på COVID-19?

Selvom du er vaccineret, skal du følge de samme smitteforebyggende anbefalinger, som hvis du ikke var. Du skal altså fortsat gå i selvisolation, være særligt opmærksom på hygiejne og rengøring og sørge for at blive testet, hvis du får syptomer på COVID-19.

Det skyldes, at vaccinerne ikke er 100 procent effektive, og der er derfor en lille risiko for, at man kan blive smittet og syg med COVID-19, selvom man er fuldt vaccineret. Desuden er det endnu ikke dokumenteret, om vaccination forebygger, at den vaccinerede kan bære virus og dermed smitte andre, uden selv at få symptomer.”

I forhold til bivirkninger som følge af vaccination har Sundhedsstyrelsen den 9. marts 2021 oplyst, at der ikke er behov for test ved moderate symptomer de første døgn efter vaccination mod COVID-19:

”Hvis du får milde til moderate influenzalignende symptomer inden for 48 timer, efter du er blevet vaccineret mod COVID-19, er det ikke nødvendigt at blive testet, inden du kan komme tilbage på arbejde.

Det er nemlig almindeligt, at der kan opstå symptomer, der minder om influenzasymptomer, som for eksempel feber, hovedpine, kulderystelser, almen utilpashed, muskelsmerter eller ledsmerter inden for de første døgn efter, at man bliver vaccineret. Reaktionen er helt almindelig og et tegn på, at kroppens immunsystem reagerer på vaccinen.

”Hvis der opstår velkendte, milde symptomer, som spontant forsvinder igen inden for 48 timer efter vaccination, er de mest sandsynligt en reaktion på vaccinationen. Og i den situation behøver du ikke at blive testet for COVID-19, før du vender tilbage til arbejde", siger Bolette Søborg, enhedschef i Sundhedsstyrelsen”

Hvis symptomerne ikke spontant forsvinder igen inden for 48 timer, eller hvis der opstår andre symptomer på sygdom, for eksempel hoste eller andre øvre luftvejssymptomer, så bør du sygemelde dig og få en PCR-test, for at udelukke COVID-19, før du vender tilbage til arbejde.”

Sundhedsstyrelsens nyhed: Ikke behov for test ved moderate symptomer de første døgn efter vaccination mod COVID-19 (nyt vindue)

På baggrund af ovenstående anbefalinger fra sundhedsstyrelsen, er det STARs vurdering, at for en person der er vaccineret mod covid-19 og som efterfølgende oplever covid-19 lignende symptomer og går i selvisolation, vil der fortsat være en realistisk formodning om at personens fravær skyldes smitte med covid-19. Fraværet vil i denne situation være omfattet af sygedagpengelovens § 53 b, stk. 1, jf. dog nedenfor.

Det bemærkes, at når det ved test er konstateret, at den ansatte, som er vaccineret mod covid-19, ikke er syg pga. smitte med covid-19, vil der fra testresultatet foreligger ikke længere være en realistisk formodning om, at sygefraværet skyldes covid-19. Dermed vil der fra dette tidspunkt ikke længere være ret til refusion efter sygedagpengelovens § 53 b, stk. 1.

For så vidt angår fravær der skyldes bivirkninger af vaccinen mod covid-19 i de første 48 timer, jf. sundhedsstyrelsens udtalelse, eller andre bivirkninger, som ikke er covid-19 lignende symptomer, vil der ikke være en realistisk formodning for at personen kan være smittet med covid-19, og fraværet vil derfor ikke være omfattet af bestemmelsen.

Tidligere gældende svar

Svar 15-03-21 - ikke længere gældende:

Efter sygedagpengelovens § 53 b, stk. 1, har en arbejdsgiver ret til refusion i arbejdsgiverperioden, hvis lønmodtagerens uarbejdsdygtighed efter sygedagpengelovens § 7 skyldes covid-19, og lønmodtageren i øvrigt opfylder lovens betingelser.

En person, der er konstateret smittet med covid-19 anses for uarbejdsdygtig efter sygedagpengelovens § 7. Det er uden betydning om personen oplever symptomer på smitte med covid-19. Det er en forudsætning at personen ikke kan varetage sit arbejde hjemmefra.

Hvis en sygemeldt person, der ikke er konstateret smittet med covid-19, oplever symptomer på smitte med covid-19, vil der være en realistisk formodning om, at personens sygefravær skyldes smitte med covid-19. Den sygmeldte vil i den situation regnes for at være uarbejdsdygtig efter sygedagpengelovens § 7, uanset om der er tale om milde eller svære symptomer.

En person der er i selvisolation fordi vedkommende efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer er identificeret som nær kontakt til en person, anses også for at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom efter § 7, hvis personen ikke kan arbejde hjemmefra.

For personer, der ikke er konstateret smittet med covid-19, vil sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet, herunder den til enhver tid værende teststrategi, kunne indgå i den løbende vurdering af, om der fortsat er en realistisk formodning om, at sygefraværet skyldes smitte med covid-19.

Sundhedsstyrelsen har pr. den 3. februar 2021 følgende anbefaling til vaccinerede personer, som er nære kontakter.

Nær kontakt og 'Anden kontakt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

"6. Hvad du skal gøre, hvis du er vaccineret og får at vide, at du er nær kontakt?  

Selvom du er vaccineret, skal du følge de samme smitteforebyggende anbefalinger, som hvis du ikke var. Du skal altså fortsat gå i selvisolation, være særligt opmærksom på hygiejne og rengøring og sørge for at blive testet, hvis du får at vide, at du er nær kontakt.

Det skyldes, at vaccinerne ikke er 100 procent effektive, og der er derfor en lille risiko for, at man kan blive smittet og syg med COVID-19, selvom man er fuldt vaccineret. Desuden er det endnu ikke dokumenteret, om vaccination forebygger, at den vaccinerede kan bære virus og dermed smitte andre uden selv at få symptomer.”

Sundhedsstyrelsen har pr. den 3. februar 2021 følgende anbefaling til vaccinerede personer, der oplever symptomer på smitte med covid-19.

Hvis du får symptomer på COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

"5. Hvad du skal gøre, hvis du er vaccineret og får symptomer på COVID-19?

Selvom du er vaccineret, skal du følge de samme smitteforebyggende anbefalinger, som hvis du ikke var. Du skal altså fortsat gå i selvisolation, være særligt opmærksom på hygiejne og rengøring og sørge for at blive testet, hvis du får syptomer på COVID-19.

Det skyldes, at vaccinerne ikke er 100 procent effektive, og der er derfor en lille risiko for, at man kan blive smittet og syg med COVID-19, selvom man er fuldt vaccineret. Desuden er det endnu ikke dokumenteret, om vaccination forebygger, at den vaccinerede kan bære virus og dermed smitte andre, uden selv at få symptomer.”

I forhold til bivirkninger som følge af vaccination har Sundhedsstyrelsen den 9. marts 2021 oplyst, at der ikke er behov for test ved moderate symptomer de første døgn efter vaccination mod COVID-19:

”Hvis du får milde til moderate influenzalignende symptomer inden for 48 timer, efter du er blevet vaccineret mod COVID-19, er det ikke nødvendigt at blive testet, inden du kan komme tilbage på arbejde.

Det er nemlig almindeligt, at der kan opstå symptomer, der minder om influenzasymptomer, som for eksempel feber, hovedpine, kulderystelser, almen utilpashed, muskelsmerter eller ledsmerter inden for de første døgn efter, at man bliver vaccineret. Reaktionen er helt almindelig og et tegn på, at kroppens immunsystem reagerer på vaccinen.

”Hvis der opstår velkendte, milde symptomer, som spontant forsvinder igen inden for 48 timer efter vaccination, er de mest sandsynligt en reaktion på vaccinationen. Og i den situation behøver du ikke at blive testet for COVID-19, før du vender tilbage til arbejde", siger Bolette Søborg, enhedschef i Sundhedsstyrelsen”

Hvis symptomerne ikke spontant forsvinder igen inden for 48 timer, eller hvis der opstår andre symptomer på sygdom, for eksempel hoste eller andre øvre luftvejssymptomer, så bør du sygemelde dig og få en PCR-test, for at udelukke COVID-19, før du vender tilbage til arbejde.”

Sundhedsstyrelsens nyhed: Ikke behov for test ved moderate symptomer de første døgn efter vaccination mod COVID-19 (nyt vindue)

På baggrund af ovenstående anbefalinger fra sundhedsstyrelsen, er det STARs vurdering, at for en person der er vaccineret mod covid-19 og som efterfølgende oplever covid-19 lignende symptomer og går i selvisolation, vil der fortsat være en realistisk formodning om at personens fravær skyldes smitte med covid-19. Fraværet vil i denne situation være omfattet af sygedagpengelovens § 53 b, stk. 1, jf. dog nedenfor.

Det bemærkes, at når det ved test er konstateret, at den ansatte, som er vaccineret mod covid-19, ikke er syg pga. smitte med covid-19, vil der fra testresultatet foreligger ikke længere være en realistisk formodning om, at sygefraværet skyldes covid-19. Dermed vil der fra dette tidspunkt ikke længere være ret til refusion efter sygedagpengelovens § 53 b, stk. 1.

For så vidt angår fravær der skyldes bivirkninger af vaccinen mod covid-19 i de første 48 timer, jf. sundhedsstyrelsens udtalelse, eller andre bivirkninger, som ikke er covid-19 lignende symptomer, vil der ikke være en realistisk formodning for at personen kan være smittet med covid-19, og fraværet vil derfor ikke være omfattet af bestemmelsen.

 

Svar 12-02-21 - ikke længere gældende:

Efter sygedagpengelovens § 53 b, stk. 1, har en arbejdsgiver ret til refusion i arbejdsgiverperioden, hvis lønmodtagerens uarbejdsdygtighed efter sygedagpengelovens § 7 skyldes covid-19, og lønmodtageren i øvrigt opfylder lovens betingelser.

En person, der er konstateret smittet med covid-19 anses for uarbejdsdygtig efter sygedagpengelovens § 7. Det er uden betydning om personen oplever symptomer på smitte med covid-19. Det er en forudsætning at personen ikke kan varetage sit arbejde hjemmefra.

Hvis en sygemeldt person, der ikke er konstateret smittet med covid-19, oplever symptomer på smitte med covid-19, vil der være en realistisk formodning om, at personens sygefravær skyldes smitte med covid-19. Den sygmeldte vil i den situation regnes for at være uarbejdsdygtig efter sygedagpengelovens § 7, uanset om der er tale om milde eller svære symptomer.

En person der er i selvisolation fordi vedkommende efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer er identificeret som nær kontakt til en person, anses også for at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom efter § 7, hvis personen ikke kan arbejde hjemmefra.

For personer, der ikke er konstateret smittet med covid-19, vil sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet, herunder den til enhver tid værende teststrategi, kunne indgå i den løbende vurdering af, om der fortsat er en realistisk formodning om, at sygefraværet skyldes smitte med covid-19.

Sundhedsstyrelsen har pr. den 3. februar 2021 følgende anbefaling til vaccinerede personer, som er nære kontakter.

Nær kontakt og 'Anden kontakt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

"6. Hvad du skal gøre, hvis du er vaccineret og får at vide, at du er nær kontakt?  

Selvom du er vaccineret, skal du følge de samme smitteforebyggende anbefalinger, som hvis du ikke var. Du skal altså fortsat gå i selvisolation, være særligt opmærksom på hygiejne og rengøring og sørge for at blive testet, hvis du får at vide, at du er nær kontakt.

Det skyldes, at vaccinerne ikke er 100 procent effektive, og der er derfor en lille risiko for, at man kan blive smittet og syg med COVID-19, selvom man er fuldt vaccineret. Desuden er det endnu ikke dokumenteret, om vaccination forebygger, at den vaccinerede kan bære virus og dermed smitte andre uden selv at få symptomer.”

Sundhedsstyrelsen har pr. den 3. februar 2021 følgende anbefaling til vaccinerede personer, der oplever symptomer på smitte med covid-19.

Hvis du får symptomer på COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

"5. Hvad du skal gøre, hvis du er vaccineret og får symptomer på COVID-19

Selvom du er vaccineret, skal du følge de samme smitteforebyggende anbefalinger, som hvis du ikke var. Du skal altså fortsat gå i selvisolation, være særligt opmærksom på hygiejne og rengøring og sørge for at blive testet, hvis du får syptomer på COVID-19.

Det skyldes, at vaccinerne ikke er 100 procent effektive, og der er derfor en lille risiko for, at man kan blive smittet og syg med COVID-19, selvom man er fuldt vaccineret. Desuden er det endnu ikke dokumenteret, om vaccination forebygger, at den vaccinerede kan bære virus og dermed smitte andre, uden selv at få symptomer.”

På baggrund af ovenstående anbefalinger fra sundhedsstyrelsen, er det STARs vurdering, at for en person der er vaccineret mod covid-19 og som efterfølgende oplever covid-19 lignende symptomer og går i selvisolation, vil der fortsat være en realistisk formodning om at personens fravær skyldes smitte med covid-19. Fraværet vil i denne situation være omfattet af sygedagpengelovens § 53 b, stk. 1.

Det bemærkes, at når det ved test er konstateret, at den ansatte, som er vaccineret mod covid-19, ikke er syg pga. smitte med covid-19, vil der fra testresultatet foreligger ikke længere være en realistisk formodning om, at sygefraværet skyldes covid-19. Dermed vil der fra dette tidspunkt ikke længere være ret til refusion efter sygedagpengelovens § 53 b, stk. 1.

Bestemmelsen omfatter således ikke lønmodtagere, der oplever covid-19 lignende symptomer efter det ved test er konstateret at personen ikke er syg pga. smitte med covid-19, men hvor sygefraværet skyldes andre forhold, f.eks. bivirkninger af vaccinen mod covid-19.

Endvidere vil der ved fravær der skyldes bivirkninger af vaccinen mod covid-19, som ikke er covid-19 lignende symptomer, ikke være en realistisk formodning for at personen kan være smittet med covid-19, og fraværet vil derfor ikke være omfattet af bestemmelsen.

Svar 03-03-2021:

Efter sygedagpengelovens § 53 b, stk. 1, har en arbejdsgiver ret til refusion i arbejdsgiverperioden, hvis lønmodtagerens uarbejdsdygtighed efter sygedagpengelovens § 7 skyldes covid-19, eller hvis der er en realistisk formodning om at fraværet skyldes smitte med covid-19. Det er en forudsætning at lønmodtageren i øvrigt opfylder lovens betingelser.

Bestemmelsen i sygedagpengelovens § 53 b, stk. 1, omfatter ikke sygefravær som følge af senfølger/eftervirkninger efter covid-19.

Bestemmelsen i § 53 b, stk. 1, omfatter således ikke lønmodtagere, der tidligere har været sygemeldt på grund af covid-19 og som sygemeldes på ny på grund af senfølger/eftervirkninger efter covid-19.

Endvidere omfatter bestemmelsen ikke lønmodtagere, der er sygemeldt på grund af covid-19 og som i forlængelse heraf bliver uarbejdsdygtige på grund af senfølger efter covid-19. Det betyder, at i perioden hvor lønmodtagerens fravær skyldes senfølger efter covid-19, har du som arbejdsgiver pligt til at udbetale sygedagpenge i en evt. resterende del af arbejdsgiverperioden.

Svar 17-02-2021:

For at have ret til sygedagpenge er det bl.a. en betingelse, at man er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Er en lønmodtager i isolation kun som følge af indrejse til Danmark, vil lønmodtageren ikke være berettiget til sygedagpenge. Det skyldes, at man i den situation ikke anses for at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Hvis arbejdsgiver udbetaler løn til lønmodtageren, mens pågældende er i isolation som følge af indrejse til Danmark, vil arbejdsgiver have ret til at modtage refusion efter den særlige covid-19 regel i sygedagpengelovens § 53 b, stk. 2. Det kræver, at lønmodtager opfylder sygedagpengelovens betingelser for ret til sygedagpenge, med undtagelse af kravet om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom, og at personen ikke kan arbejde hjemmefra.

Er lønmodtageren i isolation, fordi pågældende er konstateret smittet med covid-19, har symptomer på covid-19 eller er nær kontakt til en person, som er smittet med covid-19, vil lønmodtageren være berettiget til sygedagpenge, hvis personen ikke kan arbejde hjemmefra og opfylder de øvrige betingelser i sygedagpengeloven. Det skyldes, at man i de situationer opfylder betingelsen om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Hvis arbejdsgiver udbetaler løn til en lønmodtager, mens vedkommende er i isolation som følge af smitte med covid-19, har symptomer på covid-19 eller er nær kontakt til en person som er smitte med covid-19, vil arbejdsgiver være berettiget til at modtage refusion efter en særlige covid-19 regel i sygedagpengelovens § 53 b, stk. 1. Det kræver, at lønmodtageren opfylder de øvrige betingelser for ret til sygedagpenge, og ikke kan arbejde hjemmefra.

Svar 17-02-21:

Som selvstændig kan du få sygedagpenge i den periode, hvor du er i isolation som følge af indrejse til Danmark, efter den særlige covid-19 regel i sygedagpengelovens § 43 a, stk. 2. Det kræver, at du opfylder sygedagpengelovens betingelser for ret til sygedagpenge, med undtagelse af kravet om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom, og at du ikke kan arbejde hjemmefra. For spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, når man kommer hjem til Danmark fra ferie/ophold i udlandet, henviser Sundhedsstyrelsen til Udenrigsministeriets rejsevejledninger, som ændrer sig løbende afhængigt af bl.a. smitteudvikling og indrejserestriktioner.

Spørgsmål og svar til rejsende og danske fastboende i udlandet om coronavirus/COVID-19 på Udenrigsministeriets hjemmeside (Nyt link)

Svar 17-02-21:

Hvis du udbetaler løn til din medarbejder, mens vedkommende er i isolation som følge af indrejse til Danmark, vil du have ret til at modtage refusion efter den særlige covid-19 regel i sygedagpengelovens § 53 b, stk. 2. Det kræver, at din medarbejder opfylder sygedagpengelovens betingelser for ret til sygedagpenge, med undtagelse af kravet om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom, og at vedkommende ikke kan arbejde hjemmefra.

For spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, når man kommer hjem til Danmark fra ferie/ophold i udlandet, henviser Sundhedsstyrelsen til Udenrigsministeriets rejsevejledninger, som ændrer sig løbende afhængigt af bl.a. smitteudvikling og indrejserestriktioner.

Spørgsmål og svar til rejsende og danske fastboende i udlandet om coronavirus/COVID-19 på Udenrigsministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Svar 11-11-20:

Hvis du oplever symptomer på smitte med covid-19, vil du kunne få sygedagpenge fra første dag, hvis du har en realistisk formodning for, at fraværet skyldes smitte med COVID-19. Det er uden betydning, om der er tale om milde eller svær symptomer. Det er en forudsætning, at du ikke kan arbejde hjemmefra, og at du opfylder de almindelige betingelser for at kunne modtage sygedagpenge fra kommunen.

Hvis det ved test bliver konstateret, at du ikke er syg pga. smitte med covid-19, vil der fra testresultatet foreligger ikke længere være en realistisk formodning for, at sygefraværet skyldes covid-19. Dermed vil du fra dette tidspunkt ikke længere have ret til sygedagpenge efter den særlige bestemmelse om udvidet ret til sygedagpenge som følge af covid-19.

Tidligere gældende svar

Svar 27-03-20 - ikke længere gældende:

Ja – hvis du har symptomer, der betyder, at du sandsynligvis har COVID-19, kan du søge om sygedagpenge fra første dag. Du kan få sygedagpenge, indtil du er rask.

Når du er rask, kan du ikke længere modtage sygedagpenge, heller ikke hvis din salon evt. fortsat skal holde lukket. Dette er ikke en del af de nye regler om udvidet ret til sygedagpenge til selvstændige.

Svar 11-11-20:

Nej. Fravær som fx skyldes, at en arbejdsgiver sender lønmodtageren hjem på grund af svigtende ordretilgang eller lukning af virksomheden er ikke omfattet af § 53 b, stk. 2.

Tidligere gældende svar

Svar 27-03-20 - ikke længere gældende:

Nej. Fravær som fx skyldes, at en arbejdsgiver sender lønmodtageren hjem på grund af svigtende ordretilgang eller lukning af virksomheden er ikke omfattet af § 53 b, stk. 2.

Hensigten med bestemmelsen er at kompensere for fraværet, når der er tale om lønmodtagere, hvor sundhedsmyndighederne anbefaler hjemmeophold på grund af COVID-19, fordi de pågældende personer udgør en konkret smitterisiko.

Svar 11-11-20:

Du kan få refusion fra første fraværsdag efter § 53 b, stk. 1, hvis din medarbejder er i selvisolation, fordi vedkommende efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer er ”nær-kontakt” til en person, der er konstateret smittet med covid-19. Du kan få refusion, indtil din medarbejder efter retningslinjerne om smitteopsporing af nære kontakter ikke længere anbefales at være i selvisolation eller indtil en negativ corona-test foreligger. Det er en forudsætning, at din medarbejder ikke kan arbejde hjemmefra og opfylder de almindelige betingelser for at kommune modtage sygedagpenge fra kommunen.

Tidligere gældende svar

Svar 27-03-20 - ikke længere gældende:

Nej, en anbefaling fra lægen om at blive hjemme lever ikke op til kravene, hvis din ansatte ikke er syg.

Hvis din ansatte selv er syg, kan du søge om refusion efter § 53 b, stk. 1. Hvis du har en ansat, der er eller har været sat i karantæne, som lever op til kravene i bestemmelsen, kan du også søge om refusion.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens hjemmeside, at karantæne p.t. ikke anvendes. Men loven gælder resten af 2020, og vil dermed gælde, når/hvis karantæne igen bliver anvendt.

Ift. hjemmeophold er bestemmelsen ikke opfyldt, når Sundhedsstyrelsen p.t. i forhold til personer fra samme husstand skriver, at ”Hvis du har været i tæt kontakt med en, som har fået bekræftet at være smittet med ny coronavirus inden for de seneste 14 dage, skal du være særligt opmærksomhed på symptomer, som kunne være tegn på COVID-19.”

Svar 11-11-20:

Ja, men kun hvis din ansatte har en realistisk formodning om, at sygefraværet skyldes smitte med COVID-19. Så regnes sygefraværet for at opfylde kravet om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom. Det er en forudsætning, at lovens øvrige betingelser er opfyldt.

Hvis det ved test bliver konstateret, at din ansatte ikke er syg pga. smitte med covid-19, vil der fra testresultatet foreligger ikke længere være en realistisk formodning for, at sygefraværet skyldes covid-19. Dermed vil der fra dette tidspunkt ikke længere være ret til refusion efter § 53 b, stk. 1.

Tidligere gældende svar:

Svar 27-03-20 - ikke længere gældende:

Ja, men kun hvis din ansatte har en realistisk formodning om, at sygefraværet skyldes smitte med COVID-19. Så regnes sygefraværet for at opfylde kravet om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom. Det er en forudsætning, at lovens øvrige betingelser er opfyldt.

Se afsnit 2.1.1. i Vejledning om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af COVID-19.

Vejledning om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af COVID-19 (nyt vindue)

Svar 11-11-2020:

Efter sygedagpengelovens § 58 c kan du få refusion fra første fraværsdag for en ansat, der er pårørende til en person, som er i øget risiko ved smitte med covid-19. Det er en forudsætning, at du som arbejdsgiver ikke kan indrette arbejdspladsen betryggende eller tilbyde omplacering eller hjemmearbejde i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er pårørende til personer i øget risiko.

For at få refusion fra kommunen skal der være lægelig dokumentation for, at din medarbejders pårørende, efter en konkret og individuel, lægelig vurdering, er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19. Denne lægelige vurdering foretages med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger.

Desuden skal du underskrive en erklæring om, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen betryggende, herunder ved at tilbyde omplacering eller hjemmearbejde, og at din medarbejder fuldt ud er løst fra sin arbejdsforpligtelse. Du kan ikke få refusion, hvis din medarbejder f.eks. arbejder hjemmefra på deltid.

Tidligere gældende svar

Svar 27-03-20 - ikke længere gældende:

Nej, en anbefaling fra lægen om at blive hjemme lever ikke op til kravene, hvis din ansatte ikke er syg.

Hvis din ansatte selv er syg, kan du søge om refusion efter § 53 b, stk. 1. Hvis du har en ansat, der er eller har været sat i karantæne, som lever op til kravene i bestemmelsen, kan du også søge om refusion.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens hjemmeside, at karantæne p.t. ikke anvendes. Men loven gælder resten af 2020, og vil dermed gælde, når/hvis karantæne igen bliver anvendt.

Ift. hjemmeophold er bestemmelsen ikke opfyldt, når Sundhedsstyrelsen p.t. i forhold til personer fra samme husstand skriver, at ”Hvis du har været i tæt kontakt med en, som har fået bekræftet at være smittet med ny coronavirus inden for de seneste 14 dage, skal du være særligt opmærksomhed på symptomer, som kunne være tegn på COVID-19.”

Svar 11-11-20:

Efter sygedagpengelovens § 58 b kan du få refusion fra første fraværsdag for en ansat, der er i øget risiko ved smitte med covid-19. Det er en forudsætning, at du som arbejdsgiver ikke kan indrette arbejdspladsen betryggende, eller tilbyde omplacering eller hjemmearbejde i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er i øget risiko.

For at få refusion fra kommunen skal din medarbejder have lægelig dokumentation for, at pågældende efter en konkret og individuel, lægelig vurdering er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19. Denne lægelige vurdering foretages med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger.

Desuden skal du underskrive en erklæring om, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen betryggende, herunder ved at tilbyde omplacering eller hjemmearbejde, og at din medarbejder fuldt ud er løst fra sin arbejdsforpligtelse. Du kan ikke få refusion, hvis din medarbejder f.eks. arbejder hjemmefra på deltid.

Tidligere gældende svar

Svar 27-05-20 - ikke længere gældende:

Efter sygedagpengelovens § 58 b kan du få refusion fra første fraværsdag for en ansat, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, hvis du som arbejdsgiver ikke kan indrette arbejdspladsen betryggende, eller tilbyde omplacering eller hjemmearbejde i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er i øget risiko. Du kan tidligst søge om refusion for fraværsdage fra den 20. maj 2020, hvor § 58 b trådte i kraft.

For at få refusion af kommunen skal din medarbejder have lægelig dokumentation for, at personen efter en konkret og individuel, lægelig vurdering er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19. Denne lægelige vurdering foretages med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger.
Desuden skal du underskrive en erklæring om, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen betryggende, herunder ved at tilbyde omplacering eller hjemmearbejde. Du kan ikke få refusion, hvis din medarbejder f.eks. arbejder hjemmefra på deltid.

Svar 27-03-20 - ikke længere gældende:

Du kan ikke få refusion for en ansat, der selv har valgt at gå i karantæne, fx for ikke at blive smittet.
For at opfylde betingelserne i § 53 b, stk. 1, skal der være tale om, at lønmodtageren er:

  • sat i karantæne på grund af smitterisiko for COVID-19 uden selv at være konstateret syg, og
  • efter en konkret lægelig vurdering antages sandsynligvis at (kunne) være smittebærer, og
  • det efter Sundhedsstyrelsens vurdering er afgørende, at personen er i karantæne af hensyn til bl.a. at modvirke spredning af smitte.

Det er desuden en forudsætning, at der er tale om en løbende og aktiv, individuel opfølgning fra sundhedsmyndighederne af den karantænesatte person.

Du kan heller ikke få refusion efter § 53 b, stk. 2.

Hensigten med denne bestemmelse er at kompensere for fraværet, når der er tale om lønmodtagere, hvor sundhedsmyndighederne anbefaler hjemmeophold på grund af COVID-19, fordi de pågældende personer udgør en konkret smitterisiko.

Svar 06-10-20:

Du har ret til refusion fra 1. fraværsdag efter barselsloven, hvis din gravide medarbejder fraværsmeldes efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger for gravide medarbejdere i sundheds-, social- og ældresektoren samt gravide medarbejdere i dagtilbud 0-6 år.

Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal gravide medarbejdere fra fulde 28 graviditetsuger (28 + 0), der har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, fraværsmeldes fra arbejdspladsen, hvis omplacering til andre arbejdsopgaver eller hjemmearbejde ikke er muligt.

En fraværsmelding af en gravid medarbejder på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger betragtes som graviditetsbetinget fravær efter barselslovens § 6, stk. 2, nr. 2.

Det er en betingelse for ret til refusion efter barselslovens regler, at din medarbejder opfylder betingelserne i barselsloven for ret til barselsdagpenge. Hvis betingelserne er opfyldt, vil du have ret til refusion fra 1. fraværsdag, hvis du udbetaler løn under fraværet.

Som arbejdsgiver skal du anmelde fraværet til Udbetaling Danmark senest 5 uger fra første fraværsdag. Anmeldelsen skal ske via Nemrefusion.

Det bemærkes endvidere, at der i sygedagpengeloven er en midlertidig ret til sygedagpengerefusion fra 1. fraværsdag for medarbejdere, der vurderes at være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19. Ifølge Sundhedsstyrelsen betragtes gravide generelt som værende i øget risiko ud fra et forsigtighedsprincip for at tage hensyn til den gravide og det ufødte barn.

For ret til sygedagpengerefusion efter sygedagpengeloven for personer i øget risiko kræves lægelig dokumentation for, at lønmodtageren er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19, samt at arbejdsgiveren erklærer, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller ændre lønmodtagerens arbejdsopgaver på en sådan måde, at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Den midlertidige ret til sygedagpengerefusion udløber den 31. marts 2021.
Dette svar er baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger for gravide, der fremgår af ’Gode råd til dig, der er i øget risiko’ af 15. september 2020. Anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen revideres løbende.

Tidligere gældende svar

Svar 29-05-20 - ikke længere gældende:

Du har ret til refusion fra 1. fraværsdag, hvis din gravide medarbejder fraværsmeldes efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger for gravide medarbejdere i sundheds-, social- og ældresektoren samt gravide medarbejdere i dagtilbud 0-6 år (se anbefalingerne nedenfor).

Arbejdsgivers ret til refusion er omfattet af barselslovens regler, hvor en fraværsmelding af en gravid medarbejder på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger betragtes som graviditetsbetinget fravær efter barselslovens § 6, stk. 2, nr. 2. Det er en betingelse for ret til refusion, at din medarbejder opfylder betingelserne i barselsloven for ret til barselsdagpenge. Hvis betingelserne er opfyldt, vil du have ret til refusion fra 1. fraværsdag, hvis du udbetaler løn under fraværet.

Som arbejdsgiver skal du anmelde fraværet til Udbetaling Danmark senest 5 uger fra første fraværsdag. Anmeldelsen skal ske via Nemrefusion.

Gravide indtil graviditetsuge 28 er ikke omfattet af reglerne om graviditetsbetinget fravær efter barselslovens § 6, stk. 2, nr. 2, og en arbejdsgiver, der hjemsender en gravid medarbejder indtil graviditetsuge 28, vil derfor ikke kunne modtage refusion efter barselsloven.

Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko skal gravide medarbejdere, der har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, fra graviditetsuge 28 fraværsmeldes, hvis der på arbejdspladsen ikke er mulighed for omplacering til andre opgaver eller hjemmearbejde.

For gravide medarbejdere indtil graviditetsuge 28, der i deres normale funktioner deltager i pleje, omsorg eller behandling af, og som er i tæt kontakt med patienter eller borgere med mistænkt eller bekræftet COVID-19, anbefaler Sundhedsstyrelsen omplacering til anden opgave.

Det bemærkes, at dette svar er baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger for gravide, der fremgår af ’Håndtering af COVID-19: Anbefalinger til personer i øget risiko’ version 5 af 25. maj 2020. Den 12. maj 2020 præciserede Sundhedsstyrelsen hvilke gravide medarbejdere, der skal fraværsmeldes. Anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen revideres løbende.

Svar 23-04-20 - ikke længere gældende:

Sundhedsstyrelsen har den 2. april 2020 ændret retningslinjer for håndtering af gravide medarbejdere, der arbejder i social-, sundheds- og ældresektoren, og i dagtilbud 0-6 år. Ifølge retningslinjerne skal gravide medarbejdere inden for de nævnte fagområder fra graviditetsuge 28 (28 + 0) have hjemmearbejde. Indtil graviditetsuge 28 (frem til 27 + 6) skal den gravide medarbejder håndteres ligesom alle andre medarbejdere i risikogruppen, hvilket vil sige, at gravide, der i deres normale funktioner og/eller opgaver vil komme i kontakt med patienter eller borgere med mistænkt eller bekræftet COVID-19, skal omplaceres til anden opgave.

Hvis din medarbejder er gravid fra graviditetsuge 28 (28 +0) og sendes hjem fra arbejde i sundhedsfaget med løn på grund af smitterisikoen, og det ikke er muligt at arbejde hjemmefra, kan der være mulighed for at modtage refusion efter barselslovens regler, da der i denne situation vil være tale om graviditetsbetinget fravær, der er omfattet af barselslovens § 6, stk. 2, nr. 2. Hvis betingelserne for ret til refusion efter barselsloven er opfyldt, vil der være ret til refusion fra 1. fraværsdag.

For at have ret til refusion skal du som arbejdsgiver anmelde fraværet til Udbetaling Danmark senest 5 uger fra første fraværsdag. Anmeldelsen skal ske via Nemrefusion.

Svar 07-08-20:

Medarbejderen kan efter aftale med arbejdsgiver/virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse. Medarbejderen har således mulighed for at deltage i opkvalificering og efteruddannelse, fx online-kurser, i det omfang, det er muligt at tage højde for Sundhedsstyrelsens anbefalinger i tilfælde af øget risiko.

Det er dog en forudsætning, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig. Virksomhed eller medarbejder kan således ikke på dagsbasis modtage dobbelt tilskud i form af sygedagpenge eller sygedagpengerefusion fra staten og VEU-godtgørelse/SVU.

Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af virksomhed eller medarbejder.

Sidst opdateret: 19-04-2021