Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Virksomhedspraktik, løntilskud, øvrig vejledning og opkvalificering under COVID-19: Spørgsmål og svar om forhold vedr. virksomhedspraktik, løntilskud, øvrig vejledning og opkvalificering under COVID-19

De nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus rejser mange spørgsmål. Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål om virksomhedspraktik, løntilskud, øvrig vejledning og opkvalificering.

COVID-19 har betydning for beskæftigelsesindsatsen herunder også muligheden for afholdelse af praktik, løntilskud og øvrig vejledning og opkvalificering.

Virksomheder opfordres til at holde sig orienteret om ændringerne, bl.a. kan der læses med de orienteringer og bekendtgørelser, som STAR udarbejder til kommuner m.fl. ifm. ændringer på området.

Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus for a-kasser, jobcentre og kommune

I øvrigt opfordres virksomhederne til at kontakte det lokale jobcenter ved tvivlsspørgsmål.

Spørgsmålene og svarene vil løbende blive opdateret i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål.

Sådan finder du de seneste spørgsmål/svar:

  • Spørgsmålene er ordnet kronologisk inden for hvert emne, så det senest besvarede spørgsmål ligger øverst.
  • Hvis svaret på et eksisterende spørgsmål bliver revideret, tilføjer vi ”revideret” i slutningen af spørgsmålet og flytter det op øverst.
  • Sidens ”sidst opdateret”-dato nederst på siden ændrer sig, når der tilføjes, revideres eller slettes spørgsmål/svar.

Pt. er der ingen gældende spørgsmål og svar.

Sidst opdateret: 19-04-2021