Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

International Citizen Service

Et tilbud til udenlandske medarbejdere i din virksomhed om en nem indgang til ’myndighedsdanmark’.

Der er oprettet ICS-centre i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

ICS drives i et samarbejde mellem de statslige og kommunale myndigheder, der har kontakt med den udenlandske arbejdstager eller studerende i forbindelse med deres indrejse i Danmark, dvs. Statsforvaltningen, de fire kommuner, SKAT og Workindenmark samt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Styrelsen for International Rekruttering. International Community er også til stede i ICS i Aarhus. Endvidere bidrager Styrelsen for Videregående Uddannelser med virtuel vejledning om bl.a. godkendelse og autorisation af udenlandske uddannelser.

Alle de relevante myndigheder er således samlet under ét tag, hvor dine udenlandske medarbejdere og eventuelle medfølgende familiemedlemmer kan få styr på papirarbejdet og svar på alle spørgsmålene.

Hvad kan ICS hjælpe med?

I International Citizen Service kan dine udenlandske medarbejdere få hjælp til papirarbejdet:

 • registreringsbevis for EU/EØS-borgere
 • skattekort
 • personnummer
 • sundhedskort
 • NemID

Derudover kan dine medarbejdere fra lande uden for EU/EØS samt Schweiz (tredjelande), som opholder sig lovligt i Danmark, indgive ansøgning om opholdstilladelse.

ICS kan udstede personnumre og sundhedskort, hvis dine medarbejdere bor i de fire værtskommuner eller i de kommuner, som værtskommunerne har indgået aftale med om at udstede personnumre og sundhedskort på vegne af disse kommuner. I tjeklisterne på icitizen.dk kan du finde oplysninger om, hvilket ICS-center har aftale med hvilke kommuner.

ICS-tjeklisterne på icitizen.dk (nyt vindue) 

Hvis dine medarbejderes bopælskommune ikke har indgået aftale med ICS-værtskommunen om udstedelse af personnumre og sundhedskort, skal de møde op i deres bopælskommune for at få udstedt CPR-nummer og sundhedskort.

Dine medarbejdere kan bl.a. få information og vejledning om:

 • Godkendelse af uddannelse og dansk autorisation til lovregulerede erhverv
 • Det danske skattesystem
 • Danskundervisning
 • Dagtilbud, skole og fritidsaktiviteter for børn og unge
 • Netværk og sociale aktiviteter i området
 • Omregistrering af bil
 • Dansk kørekort

ICS's hjemmeside (nyt vindue)

ICS-årsrapporter

Her kan du downloade ICS-årsrapporter.

International Citizen Service årsrapport 2015

International Citizen Service årsrapport 2014

International Citizen Service årsrapport 2013

International Citizen Service årsrapport 2012

International Citizen Service årsrapport 2011

Sidst opdateret: 18-09-2019