Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

International Citizen Service (ICS)

Et tilbud til udenlandske medarbejdere i din virksomhed om en nem indgang til ’myndighedsdanmark’.

Der ligger ICS-centre i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

ICS drives i et samarbejde mellem de statslige og kommunale myndigheder, der har kontakt med den udenlandske arbejdstager eller studerende i forbindelse med deres indrejse i Danmark. Samarbejdet består af Styrelsen for International Rekruttering og Integration, de fire kommuner (København, Odense, Aalborg og Aarhus), Skattestyrelsen og Workindenmark. International Community, som er en del af Erhverv Aarhus, er også til stede i ICS i Aarhus.

Alle de relevante myndigheder er således samlet under ét tag, hvor dine udenlandske medarbejdere og eventuelle medfølgende familiemedlemmer kan få styr på papirarbejdet og svar på spørgsmål.

Hvad kan ICS hjælpe med?

I International Citizen Service kan dine udenlandske medarbejdere få hjælp til papirarbejdet til:

 • registreringsbevis for EU/EØS-borgere
 • skattekort
 • personnummer
 • sundhedskort
 • NemID

Derudover kan dine medarbejdere fra lande uden for EU/EØS samt Schweiz (tredjelande), som opholder sig lovligt i Danmark, indgive ansøgning om opholdstilladelse.

ICS kan udstede personnumre og sundhedskort, hvis dine medarbejdere bor i en af de fire værtskommuner (København, Odense, Aarhus eller Aalborg) eller i en af de kommuner, som værtskommunerne har indgået aftale med om at udstede personnumre og sundhedskort på vegne af disse kommuner. Se hvilke kommuner, der har indgået aftale med værtskommunerne, på tjeklisterne:

ICS-tjeklisterne på icitizen.dk (nyt vindue)

Hvis dine udenlandske medarbejderes bopælskommune ikke har indgået aftale med en af ICS-værtskommunerne, om udstedelse af personnumre og sundhedskort, skal medarbejderne møde op i deres bopælskommune for at få udstedt CPR-nummer og sundhedskort.

Udover hjælp til papirarbejdet ved indrejse i Danmark, tilbyder ICS-centrene information og vejledning om:

 • Godkendelse af uddannelse og dansk autorisation til lovregulerede erhverv
 • Det danske skattesystem
 • Danskundervisning
 • Dagtilbud, skole og fritidsaktiviteter for børn og unge
 • Netværk og sociale aktiviteter i området
 • Omregistrering af bil
 • Dansk kørekort

Se mere på:

ICS's hjemmeside (nyt vindue)

Sidst opdateret: 31-08-2020