Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Sådan fastholder I jeres seniormedarbejdere

For at fastholde ældre medarbejdere kan din virksomhed med fordel fokusere på sin praksis overfor seniorer.

En virksomhed kan have en række fordele ved at fokusere på sin praksis overfor seniorer. En god seniorpraksis kan især imødekomme de udfordringer, der ligger i, at der bliver færre i den erhvervsaktive alder og dermed skærpet konkurrence om de kvalificerede medarbejdere. En anden udfordring kan være, at seniormedarbejdere med lang erfaring og mange kompetencer trækker sig tilbage, inden der er fundet en afløser. En tredje udfordring kan være at sikre udviklingen af seniormedarbejderes kompetencer. Desuden efterspørger et stigende antal seniorer senioraftaler for at få en god overgang fra arbejdsliv til tiden efter det sidste fuldtidsjob.

Seniorpraksis

En god seniorpraksis i virksomheden kan medvirke til, at seniormedarbejderne vælger at blive i jobbet, til gavn for både arbejdspladsen og seniorerne selv. Fx giver det fleksibilitet i virksomhedens hverdag, hvis seniorer på fleksibel efterløn arbejder på nedsat tid på de tidspunkter af dagen eller ugen, hvor der er mest travlt. Og det kan give stabilitet og ro at trække på erfarne tidligere medarbejdere, som vikarer og afløsere i ferier og i travle perioder. Erfaringerne med at fastholde seniorerne kan medvirke til at kvalificere hele virksomhedens personalepraksis. En seniorpraksis kan gøre virksomheden til en mere attraktiv arbejdsplads, også for yngre medarbejdere, så den står stærkere i konkurrencen om arbejdskraft.
En seniorpraksis kan bestå af:

Afklaring af virksomhedens og seniorernes behov

Etablering af selve seniorpraksissen med inddragelse af seniorer og resten af medarbejderne

Samtaler med seniormedarbejdere

Uddannelse og kurser til seniormedarbejdere

Indgåelse af senioraftaler

Sidst opdateret: 04-03-2020