Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Afklaring af behov for seniorpraksis

Både virksomheden og seniormedarbejderen har forskellige behov, som en god seniorpraksis skal understøtte.

Det vil være forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvad der skal til for at få en god seniorpraksis. Og seniorer har lige så forskellige ønsker og behov som mennesker i alle andre aldersgrupper. Derfor er første skridt at undersøge, hvilken seniorpraksis der egentlig er brug for på netop jeres virksomhed: Hvad er målet med den, og hvilke udfordringer og behov skal den forholde sig til?

Hvilke udfordringer står virksomheden overfor?

Brug spørgsmålene nedenfor til at afklare jeres virksomheds behov for seniorpraksis. Spørg evt. hos lønadministration/HR:

 • Hvilke personalemæssige udfordringer har vi lige nu?
 • Hvilke personalemæssige udfordringer får vi på sigt?
 • Hvor mange medarbejdere kan trække sig tilbage i løbet af de næste 1-3 år
 • Er der fagområder eller afdelinger med særlige personalemæssige udfordringer? Fx fordi en stor del af medarbejderne er seniorer? Eller fordi der mangler eller kommer til at mangle medarbejdere, når / hvis seniorerne trækker sig tilbage?
 • Hvem er virksomhedens nøglemedarbejdere?
 • Er nøglemedarbejderne ved at nå en alder, hvor de måske snart vil trække sig tilbage?
 • Kender du seniormedarbejdernes planer for tilbagetrækning?
 • Hvilken strategisk betydning har/får seniormedarbejdernes kompetencer for udviklingen og konsolideringen af virksomheden?
 • Hvordan kan fastholdelse af seniormedarbejderne være med til at løse vores personalepolitiske udfordringer nu og på sigt?

Hvad vil jeres virksomheds seniorer?

Spørg virksomhedens seniorerne:

 • Hvad har indflydelse på, om du vil fortsætte i dit nuværende job?
 • Hvad kan få dig til at blive i jobbet?
 • Hvilke arbejdsopgaver trives du bedst med?
 • Hvilke arbejdsopgaver finder du mest belastende?

Overvej, om forskellige medarbejdergrupper har forskellige behov for personalepraksis/seniorpraksis.

Hvordan er forventningerne og holdningerne til seniorerne?

En åben dialog om, hvad det vil sige at være senior, kan være med til at udrydde eventuelle fordomme både hos yngre kolleger og hos seniorerne selv.:

 • Hvordan er forventningerne til seniorerne på jeres virksomhed – går seniorerne 'automatisk' på efterløn, eller har I tradition for, at medarbejderne bliver længe?
 • Hvordan er holdningen til seniorer på din virksomhed? Hos de yngre kolleger? Hos seniormedarbejderne selv?
 • Er der evt. behov for, at I drøfter, hvad det reelt vil sige at være senior på jeres arbejdsplads?

Tjeklister

Der findes ingen færdige løsninger. Hver enkelt virksomhed må finde frem til den løsning, der passer bedst. Her finder du tjeklister, der kan medvirke til at afklare hvilken seniorpraksis, der passer til netop jeres virksomhed.

Få overblik over alders- og kompetencefordeling (pdf) (nyt vindue)

Afklar muligheder og behov for seniorpraksis på jeres virksomhed (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 16-03-2018