Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Seniorpraksis gennem samarbejde og dialog

Samarbejde, dialog og inddragelse giver den bedste forankring af en seniorpraksis i jeres virksomhed.

Inddrag medarbejderne, når I skal udvikle jeres virksomheds seniorpraksis, så der fra starten er taget højde for de forskellige ønsker og behov. Både hos de forskellige faggrupper, i de forskellige afdelinger, hos medarbejderne og hos ledelsen. Virksomhedens nye seniorpraksis skal være solidt forankret og have de rigtige elementer, hvis den skal give det bedste udgangspunkt for, at seniormedarbejdere kan fastholdes i virksomheden.

Måske er en del af jeres seniorpraksis givet på forhånd, fordi virksomheden er underlagt en rammeaftale, overenskomst eller en central seniorpolitik. Men rammerne skal fyldes ud, så det passer til de lokale forhold.

En 'køreplan' for den nye seniorpraksis gør det lettere at føre alle de gode idéer og hensigter ud i livet.
Køreplanen skal helst være så konkret som muligt og fortælle, hvem der er ansvarlig for at gøre hvad hvornår, fx når medarbejderne skal informeres, eller de personaleansvarlige forberedes.

Information til medarbejderne

Det er vigtigt at kommunikere klart med medarbejderne om den nye seniorpraksis. Det kan fx ske ved et fyraftensmøde eller på intranet, evt. begge dele.

Hvem informerer? Typisk virksomhedens øverste ledelse eller personaleafdelingen.

Hvad skal medarbejderne informeres om? Fx:

 • Hvad er baggrunden, formålet og målsætningen med seniorpraksis?
 • Hvad er ledelsens holdning til seniorpraksis?
 • Hvilke ressourcer er der til seniorpraksis?
 • Hvad vil det betyde i praksis for medarbejderne?
 • Hvornår vil der blive afholdt seniorsamtaler?
 • Hvilke muligheder bliver der for at forberede sig på samtalerne for seniorerne og for de personaleansvarlige, der tager samtalerne?
 • Hvilke muligheder er der for senioraftaler?
 • Hvor kan medarbejderne henvende sig, hvis de har spørgsmål eller kommentarer?

Forbered de personaleansvarlige

Hvordan skal de personaleansvarlige forberedes? Det kan fx ske ved et fælles møde eller seminar, hvor muligheder for senioraftaler drøftes nærmere. Typisk vil den ansvarlige være virksomhedens ledelse eller personaleafdelingen.

Lav en 'værktøjskasse' til de personaleansvarlige. Det kan fx være en opgave for et seniorudvalg eller personaleafdelingen.

Indholdet i værktøjskasse kan fx være:

 • spørgsmål, som det vil være relevant at tage op ved en seniorsamtale
 • muligheder, der er for senioraftaler på virksomheden
 • gode historier, der allerede er om senioraftaler på virksomheden
 • retningslinjer for, hvordan de personaleansvarlige skal forholde sig til spørgsmål fra seniorer, de ikke selv har svaret på.

I større virksomheder kan der være brug for at inddrage personaleafdelingen for at få et overblik over muligheder for senioraftaler i andre afdelinger af virksomheden end der, hvor seniormedarbejderen er lige nu.

Hvis uddannelse til seniormedarbejderen er en del af virksomhedens seniorpraksis, skal der planlægges tidsplan og indhold for, både generel faglig opdatering og i forbindelse med eventuelle nye opgaver.

Forbered seniormedarbejderne

Typisk vil det være den daglige leder, der hjælper seniormedarbejderen med at forberede sig til seniorsamtalen. Gerne med udgangspunkt i en 'værktøjskasse'.

 • Lav en liste til seniormedarbejderen med de punkter det vil være oplagt at drøfte ved samtalen, så han eller hun kan forberede sig
 • Tilbyd evt. seniormedarbejderen at deltage i et seniorseminar
 • Hvad har seniormedarbejderen selv ansvar for at undersøge? Og hvor kan det ske?
 • Hvad tilbyder virksomheden hjælp til?


Evaluering

Det er vigtigt at evaluere jeres seniorpraksis, så I evt. kan justere forløbet. Typisk vil det være virksomhedens ledelse, der tager initiativ til evalueringen.

 • Sæt dato på, hvornår I vil undersøge, om jeres praksis lever op til de mål og forventninger I har haft.
 • Hvordan vil I undersøge det, og hvem har ansvaret?
 • Spørg medarbejderne, hvad der virker og hvad der evt. skal justeres i jeres seniorpraksis. Fx ved den årlige medarbejderudviklingssamtale eller ved at invitere udvalgte medarbejdere til et møde.
 • Saml løbende de personaleansvarlige og hør om succeser og barrierer i det daglige - find en løsning på evt. spørgsmål og lad ikke seniorerne hen i uvished i længere tid. Sæt tid på, hvad der skal afklares af hvem og hvornår.

Tjeklister

Der findes ingen færdige løsninger. Hver enkelt virksomhed må finde frem til den løsning, der passer bedst.

Her finder du tjeklister, der kan medvirke til at udvikle og implementere en seniorpraksis, der passer til netop jeres virksomhed.

Arbejdsgruppe/Seniorudvalg – udvikling af jeres seniorpraksis (pdf) (nyt vindue)

Køreplan for implementering af seniorpraksis (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 16-03-2018