Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Senioraftaler

Senioraftaler er en gensidig aftale mellem seniormedarbejderen og dig som leder om ansættelsesforhold og økonomi.

I aftalen specificeres, hvilke vilkår der passer både den enkelte senior og virksomheden som helhed. Det er meget forskelligt fra den ene arbejdsplads til den anden, hvilke senioraftaler det er muligt at indgå. Ligesom det er individuelt, hvilke krav og ønsker de forskellige seniorer har til en senioraftale.

En senioraftale er en helt individuel aftale mellem en arbejdsgiver og en senior om arbejdsvilkår. Aftalen følger de almindelige love og regler på arbejdsmarkedet og de gældende overenskomster. Derudover indeholder den præcis dét, der gør, at du kan beholde din seniormedarbejder længere: Det kan være alt lige fra en ugentlig fridag til nye opgaver og jobfunktioner.

Senioraftalen giver dig bedre muligheder for at planlægge, fordi du ved, hvor længe seniormedarbejderen vil blive på arbejdspladsen, og hvilke arbejdsopgaver han eller hun kan påtage sig. Seniormedarbejderen får afklaret økonomi, arbejdsopgaver og ansvarsområder.

Selvom der ikke kan laves senioraftaler med alle, kan det for nogle virksomheder være en løsning at lave aftaler med særlige nøglemedarbejdere. Det kan også være en løftestang til at lave senioraftaler overhovedet, fordi man får erfaringer med, hvad der kan lade sig gøre.

Senioraftalens indhold

Der findes ingen egentlig standard for en senioraftale. Nogle seniorer ønsker at fortsætte som hidtil. Andre vil gerne efteruddanne sig, så de bedre kan løse nye opgaver. Og nogle ønsker en gradvis overgang fra et travlt arbejdsliv til en tilværelse som pensionist. Som regel vil aftalen dreje sig om arbejdstid, arbejdsopgaver og ansvarsområder.

Mange seniorer ønsker at gå lidt ned i tid. Vær opmærksom på, at efterlønsordningen giver de seniorer, der har et efterlønsbevis, mulighed for at trække sig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet. Den fleksible efterløn giver nemlig mulighed for at arbejde mod fradrag i efterlønnen. Start eventuelt med at indgå aftaler med de seniormedarbejdere, du har sværest ved at undvære.

Senioraftalens form

Tag udgangspunkt i det, I er blevet enige om under seniorsamtalen vedr. arbejdstid og arbejdsopgaver. Udform aftalen som fx:

  • en ny ansættelseskontrakt
  • en tilføjelse til den oprindelige ansættelseskontrakt
  • et referat af medarbejderudviklingssamtalen, som underskrives af begge parter og gælder frem til næste samtale

Hvis ikke det allerede fremgår af den oprindelige ansættelseskontrakt, bør senioraftalen også omhandle fx løn og lønudbetaling, feriepenge, forsikringer og pensionsopsparing. 

Aftal, hvornår aftalen træder i kraft, hvem der har ansvar for at følge op på de forskellige beslutninger, og hvornår aftalen tages op igen.

Husk medarbejderen på at kontakte sin a-kasse for rådgivning og på at afklare sine økonomiske forhold, inden aftalen underskrives.

Tjekliste i forbindelse med senioraftaler

Der findes ingen færdige løsninger. Hver enkelt virksomhed må finde frem til den løsning, der passer bedst.

Her finder du en tjekliste, der kan medvirke til at afklare og udvikle senioraftaler, der passer til netop jeres virksomhed.

Senioraftaler (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 16-03-2018