Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Seniorkurser

Kurser for seniormedarbejdere kan bidrage til at fastholde seniormedarbejderne i virksomheden.

Seniormedarbejdere kan have mange overvejelser, når de planlægger deres sidste år på arbejdsmarkedet. Fx økonomiske, helbreds- og familiemæssige overvejelser. En virksomheds seniorkurser kan være med til at fastholde medarbejderen i virksomheden. Seniorkurset indeholder som regel både 'hårde' og 'bløde' emner som fx:

  • Viden om økonomiske forhold, fx reglerne for fleksibel efterløn, hvad der skal afklares vedr. pension og bolig.
  • Lejlighed til at reflektere over egne ønsker og behov til resten af karrieren
  • Inspiration til at leve sundere.

Inviter gerne seniormedarbejderens ægtefælle eller samlever med, da de ofte har stor indflydelse på de beslutninger, der træffes.

Sidst opdateret: 16-03-2018