Spring over hovedmenu

Rådighedstilsyn om jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning

Smileyordning viser jobsøgningen blandt jobparate kontanthjælpsmodtagere i de enkelte kommuner.

Styrelsen viser jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning på tværs af kommuner.

Benchmarkingen gør det muligt at følge jobsøgningen blandt jobparate kontanthjælpsmodtagere og understøtter kommunernes rådighedsarbejde.

Alle jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning inddeles i tre smileykategorier:

  • Grøn smiley: 6 jobsøgninger eller flere om måneden
  • Lysegrøn smiley: Færre end 6 jobsøgninger om måneden
  • Rød smiley: Ingen registreret jobsøgning

Rådighedstilsynet med jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning er baseret på de lediges registreringer i Joblog, og giver et ensartet grundlag for en løbende sammenligning af kommunernes opfølgning på jobsøgningen blandt jobparate kontanthjælpsmodtagere. Opgørelsen opdateres løbende.

Der kan opleves udfald ved åbning af Benchmarking opgørelsen via Internet Explorer. Undlad derfor at anvende Internet Explorer og vælg i stedet en anden browser, fx Chrome eller Firefox.

Benchmarking af jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning (nyt vindue)

Du kan læse mere om metoden bag benchmarkingen af jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning i metodebeskrivelsen.

Metodebeskrivelse for benchmarking (nyt vindue)

Smileyordningen for jobparate kontanthjælpsmodtagere er opbygget på samme måde som opgørelsen af dagpengemodtageres jobsøgning. Dette giver mulighed for at sammenligne jobsøgningen blandt dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.

 

Sidst opdateret: 29-01-2019