Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Rådighedstilsyn om jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning

Benchmarkingen viser jobsøgningen blandt jobparate kontanthjælpsmodtagere i de enkelte kommuner.

Styrelsen viser jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning på tværs af kommuner.

Benchmarkingen gør det muligt at følge jobsøgningen blandt jobparate kontanthjælpsmodtagere og understøtter kommunernes rådighedsarbejde.

Alle jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning inddeles i tre kategorier:

  • Grøn smiley: 6 jobsøgninger eller flere om måneden
  • Lysegrøn smiley: Færre end 6 jobsøgninger om måneden
  • Rød smiley: Ingen registreret jobsøgning

Rådighedstilsynet med jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning er baseret på de lediges registreringer i Joblog, og giver et ensartet grundlag for en løbende sammenligning af kommunernes opfølgning på jobsøgningen blandt jobparate kontanthjælpsmodtagere. Opgørelsen opdateres løbende.

Undlad at åbne Benchmarking opgørelsen i Internet Explorer, da der kan der opleves udfald. Vælg at åbne opgørelsen i en anden browser, fx Chrome eller Firefox.

Benchmarking af jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning (nyt vindue)

Du kan læse mere om metoden bag benchmarkingen af jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning i metodebeskrivelsen.

Metodebeskrivelse for benchmarking 

Benchmarkingen for jobparate kontanthjælpsmodtagere er opbygget på samme måde som opgørelsen af dagpengemodtageres jobsøgning. Dette giver mulighed for at sammenligne jobsøgningen blandt dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.

Styrelsen har udarbejdet en beskrivelse af tilsynet med kommunernes administration af reglerne om lediges jobsøgning.

På baggrund af, suspensionen af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19, følger styrelsen ikke skriftlig følge op over for a-kasser og jobcentre, der har et lavt niveau af registreret jobsøgning.

Administrationsmodel jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning

 

Sidst opdateret: 18-12-2020