Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Indsatser til selvforsørgende – inspirationsprojekt

Initiativerne har til formål at hjælpe indvandrerkvinder tættere på arbejdsmarkedet.

Der er udmøntet knap 12 millioner kroner i 2013 til udvikling af den opsøgende beskæftigelsesrettede indsats for en udsat gruppe af indvandrerkvinder, som er helt uden for de offentlige forsørgelsessystemer, og som derfor kan være svære at komme i kontakt med eller finde i det hele taget. Der er yderligere afsat midler i årene 2014-2015 til en indsats for målgruppen.

Midlerne skal gå til initiativer, som kan støtte de selvforsørgedes danskkompetencer og hjælpe dem med sociale problemer, begrænset uddannelse og erhvervserfaring, som kan være udfordringer for mange udenlandske kvinder, der er langt fra arbejdsmarkedet. Især støtte til ikke-vestlige kvinder er i fokus.

Initiativerne hjælper også kvinderne i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet ved målrettet at bryde den isolation, som til tider kan være forbundet med at være hjemmegående i et fremmed land.

Der er på nuværende tidspunkt igangsat fem større projekter af mindst 2 års varighed i 2012, et stort projekt, som omfatter seks kommuner, samt to mindre projekter i 2013.

Sidst opdateret: 13-02-2018