Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Virksomhedscenter generation 1 – inspirationsprojekt

Projektet forsøger at anvende en virksomhedsindsats i samarbejde mellem jobcenter og virksomhed for at få udsatte ledige i beskæftigelse.

Målgruppen er udsatte ledige.

I et virksomhedscenter:

  • samarbejder jobcenter og virksomhed om et fast antal virksomhedspraktikpladser
  • tages der hånd om de lediges behov under virksomhedspraktikken. Ofte har virksomheden en fast mentor, som sammen med jobcentret sørger for den nødvendige opfølgning
  • indgår de ledige på en rigtig arbejdsplads og løser rigtige arbejdsopgaver sammen med rigtige kolleger.

Virksomhedsaktivering er ikke et mål i sig selv, men et middel til at bringe kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 tættere på arbejdsmarkedet - og i uddannelse eller job.

Arbejdet med virksomhedsindsats for målgruppen er en stadig udviklingsproces. Der skal skabes sammenhæng i indsatsen fra den lediges første møde med jobcentret til selvforsørgelse er en realitet.

Sidst opdateret: 09-11-2022