Spring til hovedindhold

Individuelt planlagt job med støtte (IPS) – randomiserede kontrollerede forsøg

STAR har i perioden 2011-2017 finansieret Projekt Inklusion, som er to klinisk, randomiserede forsøg med den beskæftigelsesrettede indsats kaldet IPS (Individuelt planlagt job med støtte).

IPS og IPSE (IPS suppleret med træning i kognitive og sociale færdigheder)

Formålet med projektet var at undersøge effekten af målrettede beskæftigelsesrettede indsatser over for personer med svære sindslidelser som fx skizofreni.

I IPS-indsatsen får borgerne en IPS-konsulent fra jobcenteret, der skal understøtte fokus på støttet udslusning til ordinært arbejde, eventuelt i få timer, og uddannelse fra starten. Indsatsen foregår i tæt samarbejde med psykiatrien og pågår parallelt med borgerens behandlingsforløb. Indsatsen bygger på grundtanken om, at et beskæftigelsesrettet forløb sideløbende med behandlingsforløbet er gavnligt for personer med psykiske lidelser. Borgerens IPS-konsulent følger borgeren fra første kontakt, til borgeren er i mål. At være 'i mål' vil i denne forbindelse sige at være kommet i arbejde eller i uddannelse og ikke længere have brug for støtte.

Sherpa

Projektet har til formål at undersøge effekten af en beskæftigelsesrettet indsats målrettet personer med moderate sindslidelser. Overordnet består Sherpa af følgende elementer:

  • Individualiserede mentorstøtte baseret på psykiatrisk viden
  • Koordinering ved Sherpa-mentor internt i Sherpa og eksternt overfor andre aktører
  • Karriererådgivning målrettet mennesker med psykisk sygdom
  • Uvildig hjælp til afklaring af privatøkonomien
  • Virksomhedsrettet indsats for at understøtte den enkeltes mulighed for at komme i arbejde og beholde arbejde

Resultater

Evalueringen af Projekt Inklusion viser, at IPS og IPSE er mere effektive metoder til at få personer med alvorlige sindslidelser i beskæftigelse og uddannelse sammenlignet med den traditionelle jobcenterindsats. Det bemærkes endvidere, at der ingen tegn er på negative konsekvenser, såsom forværring af symptomer eller livskvalitet. Deltagerne i IPS-indsatserne er samtidig signifikant mere tilfredse med indsatsen.

Over en periode på 18 mdr. kom 59,5 pct. af deltagerne i IPS-indsatserne i job eller uddannelse, hvilket er knap 30 pct. mere end deltagerne i kontrolgruppen, hvor andelen var 46,5 pct. Opgjort i uger kom indsatsgruppen i gennemsnit 2,9 uger mere i beskæftigelse og uddannelse sammenholdt med kontrolgruppen.

Resultater og evaluering af Projekt Inklusion (pdf) (nyt vindue)

IPS-indsatsen, forskningsprojekt Inklusion, Psykiatrisk Center København (nyt vindue)

Der er endvidere udført en sundhedsøkonomisk analyse af forskere fra Copenhagen Research Center for Mental Health (CORE), Psykiatrisk Center København og Danish Centre for Health Economics ved Syddansk Universitet.

Sundhedsøkonomisk analyse IPS og IPS-MA (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 22-05-2023