Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Sherpa – randomiserede kontrollerede forsøg

Projektet har til formål at undersøge effekten af målrettede beskæftigelsesrettede indsatser over personer med svære sindslidelser.

Overordnet består Sherpa af følgende indsatser:

  • Individualiserede mentorstøtte baseret på psykiatrisk viden
  • Koordinering ved Sherpa-mentor internt i Sherpa og eksternt overfor andre aktører
  • Karriererådgivning målrettet mennesker med psykisk sygdom
  • Uvildig hjælp til afklaring af privatøkonomien
  • Virksomhedsrettet indsats for at understøtte den enkeltes mulighed for at komme i arbejde og beholde arbejde

Sherpa, forskningsprojekt Inklusion, Psykiatrisk Center København

Sidst opdateret: 22-02-2018