Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Empowerment-projekt for unge og voksne – videnspilot

Formålet med projektet har været at give den enkelte borger større indflydelse på egen indsats på vejen mod job eller uddannelse. Evalueringen indeholder fire delanalyser og et opsamlingsnotat.

Målgruppen er personer i ressourceforløb og udsatte kontanthjælpsmodtagere med mindst 2 års kontanthjælp (hhv. unge under 30 år og voksne).

Projektet har 4 minimumskrav

  • borgeren skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold
  • indsatsviften skal indeholde relevante indsatser på beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet
  • en plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet
  • alle borgere skal have en koordinerende sagsbehandler og skal have tilbud om mentor – klar opgave og rollefordeling

Det gode ressourceforløb - en del af Empowermentprojektet

Projektets formål er at sikre bedre kvalitet i ressourceforløb og er afsat som en del af kontanthjælpsreformen.

Der er afsat 36 mio. kr. fra opstartsstøttepuljen i førtidspensions- og fleksjobreformen til at sikre bedre kvalitet i ressourceforløb. Midlerne anvendes til, at en række kommuner får mulighed for at arbejde målrettet med indsatsen for personer i ressourceforløb i perioden fra 1. oktober 2014 til 30. september 2016.

Målgruppen for indsatsen er borgere på kontanthjælp og i ressourceforløb. De deltagende kommuner forpligter sig på at stille en bred vifte af tilbud på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet til rådighed for borgere på kontanthjælp og i ressourceforløb. Kommunerne skal desuden tilrettelægge indsatsen, så borgeren har indflydelse på de løsninger, der skal iværksættes. Det forventes, at effekten af forløbene øges, når borgeren selv tager aktiv del i valg af tilbud og aktiviteter.

Evaluering af Empowerment-projektet

Sidst opdateret: 09-11-2022