Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

KVIS – videnspilot

Koordineret virksomhedsrettet indsats for sygedagpengemodtagere (KVIS) har til formål at få flest mulige sygedagpengemodtagere i job eller delvist raskmeldt.

Målgruppen er sygedagpengemodtagere, matchgruppe 2.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har støttet 14 modelprojekter over hele landet, hvor målet er, at flest mulige sygedagpengemodtagere vender hurtigst muligt tilbage i job, eller alternativt bliver delvist raskmeldt.

Modelprojekterne omfatter følgende indsats:

  • tidlig og tværfaglig afklaring i tre spor: Social, sundhed og beskæftigelse
  • individuelt udformet opfølgningsplan
  • koordineret indsats med fokus på job

Evalueringen peger på en signifikant positiv beskæftigelseseffekt i 8 af de 14 projekter.

Evaluering af KVIS

Sidst opdateret: 15-02-2018