Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Brug for alle – landsdækkende kampagne

Formålet med indsatsen er at bringe kontanthjælpsmodtagere nærmere uddannelse eller arbejde gennem en tværfaglig afklaring.

Målgruppen er kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3.

Indsatsen består af et indledende samtaleforløb, et møde med et tværfagligt team og en individuel indsatsplan med tværfaglige indsatser. Indsatsen skal bringe kontanthjælpsmodtagere nærmere uddannelse eller arbejde gennem en tværfaglig afklaring. Alle landets kommuner på nær to deltog i initiativet.

Brug for alle understøtter en række af de krav og intentioner, der knytter sig til de seneste reformer på beskæftigelsesområdet først og fremmest reformen af førtidspension og fleksjob og kontanthjælpsreformen. Det omfatter etableringen af rehabiliteringsteam samt intentionen i kontanthjælpsreformen om, at ingen skal være passive.

Evaluering Brug for alle

Sidst opdateret: 26-02-2018