Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nøgletal for beskæftigelsesreformen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering arbejder systematisk med at indsamle, analysere og formidle nøgletal om reformen.

På denne side kan du få overblik over en række nøgletal for implementeringen af beskæftigelsesreformen, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering anvender i forbindelse med opfølgningen på, om de politiske intentioner med reformen bliver indfriet.

Kvartalsstatus

Styrelsen udarbejder hvert kvartal et overblik over status og hovedtendenser for implementeringen af reformen til Beskæftigelsesrådet.

Kvartalsstatus for beskæftigelsesreformen

Centrale figurer

Styrelsen udarbejder hver anden måned tal og figurer med data, som viser de seneste tendenser for implementeringen af reformen.

Centrale figurer for beskæftigelsesreformen

Benchmarkrapporter

Styrelsen udarbejder hver måned en kommunefordelt benchmarkrapport, som giver mulighed for at sammenligne, hvordan de enkelte kommuner præsterer ift. de beskæftigelsespolitiske mål.

Benchmarkrapporterne for kommunernes implementering af reformer på beskæftigelsesområdet

Sigtelinjer og implementeringsindikatorer

Styrelsen har fastsat sigtelinjer og implementeringsindikatorer for reformen.

Sigtelinjer og implementeringsindikatorer for beskæftigelsesreformen

Tal om den regionale uddannelsespulje og puljen til uddannelsesløft

Styrelsen udarbejder hver måned et overblik over aktiviteten på de to uddannelsespuljer i beskæftigelsesreformen.

Aktiviteten på de to uddannelsespuljer i beskæftigelsesreformen

Sidst opdateret: 03-02-2020