Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Tidligere opgørelser over placering på refusionstrappen, 2015

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opgjorde den aktuelle placering på refusionstrappen i 2015, inden den midlertidige statslige beregningsmodel trådte i kraft.

Frem mod 1. januar 2016 opgjorde Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering et øjebliksbillede for hver enkelt kommunes fordeling af ydelsesmodtagere på refusionstrappen.

Disse opgørelser var baseret på de samme oplysninger og beregningsmetoder, som trådte i kraft i januar 2016.

Opgørelse for uge 42

Opgørelse over kommunernes placering på refusionstrappen uge 42 2015 (Excel) (nyt vindue)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er opmærksomme på, at data for oktober måned fra Herning ikke er med i opgørelsen for uge 42. Det skyldes problemer med dataleverancen fra Herning.

Kommunerne bør være opmærksomme på, at sygedagpengedata er opgjort ca. 3 uger efter opgørelsestidspunktet. Derfor kan der erfaringsmæssigt forventes 15-20 pct. efterregistreringer.

Den aktuelle placering på trappen for uge 42 2015 er opdateret således, at kun personer med anciennitet for fleksløntilskud, ledighedsydelse og førtidspension med en bevillingsdato efter 1. juli 2014 er medtaget.

Opgørelse for uge 38

Opgørelse over kommunernes placering på refusionstrappen uge 38 2015 (Excel) (nyt vindue)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er opmærksomme på, at ancienniteten for fleksløntilskud og ledighedsydelse er ukorrekte i opgørelsen for uge 38. Det skyldes, at styrelsen er ved at implementere nogle mindre ændringer til den del af algoritmen der optæller anciennitet for fleksjobvisiterede.

Styrelsen er yderligere blevet opmærksomme på, at antallet af sygedagpengemodtagere i opgørelsen for uge 38 er ufuldstændige. Det skyldes, at der undtagelsesvist er benyttet sygedagpengedata fra uge 39 til opgørelsen for uge 38 grundet opdatering af nye sygedagpengedata til jobindsats.dk. Alt andet lige vil der være en betydelig andel efterregistreringer når opgørelsen laves så tæt på opgørelsestidspunktet.

Fremadrettet vil trappeopgørelserne altid indeholder oplysninger om sygedagpenge ca. 3 uger efter opgørelsestidspunktet. Herved vil data være betydeligt mere retvisende men der bør stadig forventes ca. 15 pct. efterregistreringer.

Opgørelse for uge 26

Opgørelse over kommunernes placering på refusionstrappen uge 26 2015 (Excel) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 24-01-2019