Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Statistik om efterløn

På disse sider kan du finde forskellige statistikker vedr. efterløn og efterlønsmodtagere.

Efterlønsordningen blev indført i 1979 og blev reformeret i 1999 til den såkaldte fleksible efterlønsordning. I figuren nedenfor kan du se efterlønsordningens overordnede udvikling med hensyn til antallet af efterlønsmodtagere. Figuren viser bl.a. den gradvise overgang fra gammel ordning til den fleksible ordning.

Antal efterlønsmodtagere ultimo året, 1979-2016 (pdf) (nyt vindue)

Statistik på medlemmer, der betaler efterlønsbidrag

For at blive berettiget til efterløn skal medlemmer ud over at betale det obligatoriske medlemsbidrag også betale efterlønsbidrag. Antallet af personer, der betaler efterlønsbidrag, opgøres på grundlag af indberetninger fra a-kasserne én gang om året. Opgørelserne viser, hvor stor en andel efterlønsbidragsbetalerne udgør af det samlede medlemstal.

Opgørelserne fordeler efterlønsbidragene på køn, alder, a-kasse og relation til arbejdsmarkedet.

Tabeller: Efterlønsbidrag d. 1. september 2018 (pdf) (nyt vindue)

Tabeller: Efterlønsbidrag d. 1. september 2017 (pdf) (nyt vindue)

Tabeller: Efterlønsbidrag d. 1. september 2016 (pdf) (nyt vindue)

Tabeller: Efterlønsbidrag d. 1. september 2015 (pdf) (nyt vindue)

Tabeller: Efterlønsbidrag d. 1. september 2014 (pdf) (nyt vindue)

Tabeller: Efterlønsbidrag d. 1. september 2013 (pdf) (nyt vindue)

Tabeller: Efterlønsbidrag d. 1. november 2012 (pdf) (nyt vindue)

Tabeller: Efterlønsbidrag d. 1. september 2011 (pdf) (nyt vindue)

Tabeller: Efterlønsbidrag d. 1. september 2010 (pdf) (nyt vindue)

Tabeller: Efterlønsbidrag d. 1. september 2009 (pdf) (nyt vindue)

Tabeller: Efterlønsbidrag d. 1. september 2008 (pdf) (nyt vindue)

Tabeller: Efterlønsbidrag d. 1. september 2007 (pdf) (nyt vindue)

Tabeller: Efterlønsbidrag d. 1. september 2006 (pdf) (nyt vindue)

Tabeller: Efterlønsbidrag d. 1. september 2005 (pdf) (nyt vindue)

Tabeller: Efterlønsbidrag d. 1. september 2004 (pdf) (nyt vindue)

Tabeller: Efterlønsbidrag d. 1. september 2003 (pdf) (nyt vindue)

Tabeller: Efterlønsbidrag d. 1. september 2002 (pdf) (nyt vindue)

Tabeller: Efterlønsbidrag d. 1. september 2001 (pdf) (nyt vindue)

Tabeller: Efterlønsbidrag d. 1. september 2000 (pdf) (nyt vindue)

Udnyttelsesgrader fordelt på køn, alder og år (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 30-10-2019