Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Statistik om arbejdsindsats, som bortfalder grundet fravær

Fraværsstatistikken beskriver den arbejdsindsats, der bortfalder på grund af fravær.

Danmarks Statistik udarbejder hvert år fraværsstatistikken for Beskæftigelsesministeriet. Statistikken beskriver den arbejdsindsats, der bortfalder på grund af fravær.

Fraværsstatistikken måler omfanget af fraværet, fordelt på sektorer, arbejdsfunktioner, køn, branche m.fl. Fraværsstatistikken er således et redskab til opgørelse og sammenligning af fraværet, inden for og mellem brancher og grupper af forskellige medarbejdere og kan danne grundlag for økonomiske og politiske beslutninger.

Fraværet opgøres på egen sygdom, børns sygdom, arbejdsulykke samt barsels- og adoptionsorlov, og fordeles på medarbejdernes arbejdsfunktioner, uddannelsesniveau, branchetilhørsforhold, køn og alder.

Danmarks Statistiks Fraværsstatistik (nyt vindue)

Sidst opdateret: 15-09-2021