Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Beskæftigelsesudvikling i RAR-områder og kommuner

Styrelsen overvåger udviklingen i beskæftigelsen i de 8 RAR-områder og deres kommuner.

Her kan man se udviklingen i beskæftigelsen de seneste to år i RAR-områderne.

Videre kan man finde en fremskrivning af udviklingen i beskæftigelsen frem til og med udgangen af 2019 for hvert RAR-område.

Udviklingen i beskæftigelsen de seneste to år

Her kan man se udviklingen i beskæftigelsen i RAR-områderne de seneste to år.

Du kan her klikke dig frem til et regneark med en figur, der viser udviklingen. Øverst i regnearket finder du en drop-down menu, hvor du kan vælge det ønskede RAR-område.

Udvikling i beskæftigelsen de seneste to år (Excel) (nyt vindue)

Fremskrivning af beskæftigelsen

3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen i beskæftigelsen i hele landet et par år frem i tiden.

Den nyeste landsprognose for beskæftigelsen har styrelsen fordelt (dekomponeret) på RAR-områder og for hvert område fordeles beskæftigelsen på bl.a. 5 sektorer og 37 brancher.

Du kan her klikke dig frem til et regneark med fremskrivningen af beskæftigelsen. Nederst i regnearket finder du en fane for det eller de ønskede RAR-område(r).

Fremskrivning af beskæftigelsen (Excel) (nyt vindue)

Udviklingen i vikarbeskæftigelsen

Styrelsen følger udviklingen i vikarbeskæftigelsen af flere grunde. For det første synes vikarbeskæftigelsen at være konjunkturfølsom og at virke som en buffer på dele af arbejdsmarkedet. For det andet kan vikarbranchen være et springbræt og en genvej til arbejdsmarkedet for ledige, nyuddannede og udenlandske statsborgere. Styrelsen har i et statusnotat samlet en række nøgletal vedrørende beskæftigelsen i vikarbranchen for perioden 2008 til 2017.

Statusnotat vedrørende udviklingen i vikarbeskæftigelsen

Sidst opdateret: 01-10-2018