Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Refusionsændringer

Her orienteres om større ændringer i bestemmelserne om statsrefusion af kommunernes forsørgelsesudgifter, herunder refusionsreformen.

Pr. 4. januar 2016

Refusionsreformen trådte i kraft den 4. januar 2016. Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der opgør kommunernes refusion og medfinansiering af visse offentlige ydelser, indtil ydelsesrefusion er etableret og idriftsat.

For nærmere information om refusionsreformen og opgørelser af refusions- og medfinansieringsbeløb kan man se refusionsreformen under reformer.

Ledelsesinformationssystemet (LIS) i forbindelse med den midlertidige statslige refusionsløsning

Refusionsreformen

Pr. 1. januar 2011

Nyhedsbrev om ændring af lov om sygedagpenge (pdf) (nyt vindue)

Skrivelse med orientering om L71, som er vedtaget af folketinget den 17. december 2010 (pdf) (nyt vindue)

Bilag til orientering om L71 (pdf) (nyt vindue)

Nedenstående materiale er sendt i høring i Beskæftigelsesrådet, der tages derfor forbehold for eventuelle ændringer.

Orientering om kommende bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (pdf) (nyt vindue)

Skrivelse om uddannelser der kan gives som tilbud (pdf) (nyt vindue)
 

Ændringer i kontoplanen og konteringsreglerne:

Orienteringsskrivelse af 22. december 2010 om ændringerne i det kommunale budget og regnskabssystem (pdf) (nyt vindue)

Links til retsinformation vedrørende lovforslag L67, L69 og L71. Her kan ses lovnummer og navn.

På mødet med jobcenterchefer den 11. februar 2011 vedrørende refusionsændringerne og præsentationen af effektivindsats.dk blev det lovet, at det ville være muligt at finde slideshowet her på siden.

Oplæg om refusionsændringer (PowerPoint) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 21-02-2020