Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om budget og kontering for mentorordningen

Vi modtager jævnligt spørgsmål om mentorordningen, som kan være af generel interesse.

Staten yder fra 1. januar 2014 ikke refusion for mentorudgifter til personer omfattet af § 2, nr. 1-2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dvs. arbejdsløshedsdagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, samt beskæftigede.

Udgifter til mentorstøtte til forsikrede ledige skulle registreres på 5.68.98.019 Ikke refusionsberettigede udgifter til mentor til og med 2015, men fra 2016 på 5.68.90.018.

Sidst opdateret: 29-09-2020