Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om budget og kontering for virksomhedskonsulenter

Vi modtager jævnligt spørgsmål om virksomhedskonsulenter, som kan være af generel interesse.

Hvorledes registreres de kommunale udgifter til virksomhedskonsulenter: hvilke udgifter er administrative udgifter (hovedkonto 6), som kommunerne endeligt afholder, og hvilke er mentorudgifter eller driftsudgifter ved aktivering (hovedkonto 5), hvor kommunerne kan få op til 50 pct. refusion af udgifterne (afhængig af målgruppe)?

Retningslinjerne for registreringen er:

1. Stillingsbetegnelsen på medarbejderen er ikke afgørende for registreringen på hovedkonto 5 eller hovedkonto 6: det er hvilke opgaver de udfører, der bestemmer registreringen. Dele af den virksomhedsrettede indsats varetages også af jobkonsulenter og mentorer; og omvendt.

2. Myndighedsopgaver, hvor udgifter skal registreres på hovedkonto 6 er eksempelvis:

a. Bevilling af løntilskudspladser, virksomhedspraktik eller nytteindsats.

b. Sagsbehandling i forbindelse med ovennævnte bevilling, herunder sikring af relevante underskrifter fx i forbindelse med rimelighedskrav.

c. Afholdelse af CV-samtaler.

d. Udarbejdelse af jobplaner.

e. Visitering i visitationskategorier.

f. Beslutning om visitation til tilbud.

3. Opgaver, der ikke har karakter af myndighedsopgaver, hvor udgifter kan registreres på hovedkonto 5 som ”øvrig vejledning og opkvalificering” og/eller mentorstøtte (hvis der er en mentorkontrakt mellem virksomhedskonsulent og borger) kan være:

a. Motivende opsøgende virksomhedskontakter sammen med borgeren som i snusepraktikker.

b. Møder og besøg på virksomheder sammen med borgeren i forbindelse med det individuelle match mv.

c. Fastholdelse af borgeren i et virksomhedsrettet tilbud.

d. Kontakt til borgeren i forbindelse med forberedelse af jobmål, cv og progression.

4. Ved tvivlstilfælde er udgifter til virksomhedskonsulenter som udgangspunkt administrative udgifter, men der kan være kvalificerende omstændigheder som gør (dele af) udgifterne til mentorstøtte eller driftsudgifter ved aktivering, jf. pkt. 3.

Sidst opdateret: 29-09-2020