Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser

I perioden fra den 1. juli 2016 til og med den 30. juni 2019 kan en sygemeldt afvise lægebehandling uden, at det får ydelsesmæssige konsekvenser.

Folketinget vedtog den 3. juni 2016 lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.).

Med loven kan en sygemeldt sige nej til lægebehandling uden, at det får betydning for vedkommendes ret til at modtage sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse eller for kommunens vurdering af, om der er grundlag for at bevilge fleksjob eller tilkende førtidspension.

Intentionen med ordningen er at sikre, at en borger ikke skal føle sig tvunget til at tage imod en behandling, som vedkommende er utryg ved, samtidig med at det i sådanne tilfælde vil blive afdækket, om der er andre behandlingsmuligheder. Ordningen blev oprindelig indført i forbindelse med sygedagpengereformen.

Den oprindelige forsøgsordning er justeret således, at hvis en borger afviser en lægebehandling, skal sagen frem over forelægges sundhedskoordinatoren, i stedet for klinisk funktion.

Bemærk, at har en sag i den tidligere forsøgsperiode fra den 1. juli 2014 til og med den 30. juni 2016 været forelagt klinisk funktion til vurdering af, om der kan anbefales en anden behandling end den, som borgeren er blevet tilbudt, skal sagen fra og med den 1. juli 2016 ikke forelægges for sundhedskoordinatoren, jf. lovens § 7, stk. 1.

Lovforslaget med bemærkninger på folketingets hjemmeside (nyt vindue)

Evalueringen af forsøgsordningen (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 01-03-2023