Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Handicapkompenserende ordninger

De handicapkompenserende ordninger kan understøtte, at borgere med handicap opnår og fastholdes i beskæftigelse.

Fælles for de handicapkompenserende ordninger er, at de kan medvirke til at kompensere for de barrierer, som en person med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan møde i forhold til job, uddannelse eller et tilbud iværksat af jobcentret.

Ved de handicapkompenserende ordninger forstås fire ordninger, som er beskrevet i henholdsvis lov om kompensation til handicappede i erhverv og i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ordningerne er:

Personlig assistance

Hjælpemidler

Fortrinsadgang

Løntilskud til nyuddannede med handicap (isbryderordningen)

Andre ordninger

Udover de handicapkompenserende ordninger kan også andre ordninger være relevante for personer med funktionsnedsættelse. Det gælder fx:

 • Fleksjob
 • Fastholdelsesfleksjob
 • Fleksjob på 10 timer eller derunder (minifleksjob)
 • Revalidering
 • Job med løntilskud for førtidspensionister
 • § 56 aftale
 • Mentor.

 

Pjecer

Specialfunktionen Job & Handicaps pjecer er midlertidigt ikke tilgængelige grundet lovændringer.

Kontakt

Specialfunktionen Job & Handicap vejleder om de handicapkompenserende ordninger. Kontakt derfor Specialfunktionen, hvis du har spørgsmål om en af ordningerne.

Specialfunktionen Job & Handicap

Dannebrogsgade 3, 2, 5000 Odense C

Hotline: 33 96 37 37

sjh@star.dk

Åbningstider:

 • Mandag kl. 9-12
 • Tirsdag kl. 9-12
 • Onsdag midlertidigt lukket
 • Torsdag kl. 9-15
 • Fredag kl. 9-12 

Sidst opdateret: 26-08-2020