Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Løntilskud til nyuddannede med handicap (isbryderordningen)

Nyuddannede med handicap har mulighed for at komme i en særlig form for løntilskud: Isbryderordningen.

Isbryderordningen er et særligt løntilskud til nyuddannede med funktionsnedsættelse. Tilbud om ansættelse i isbryderordningen gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet til personer der mangler relevant erhvervserfaring.

Hvad indebærer isbryderordningen?

  • personen i isbryderordningen arbejder i virksomheden til overenskomstmæssig løn – både i private og offentlige ansættelser
  • isbryderordningen kan vare i op til ét år
  • arbejdsgiveren får tilskud til den nye medarbejders løn - forhandlet med jobcentret.

Der forbruges af dagpengeperioden i perioder, hvor personen deltager i isbryderordnigen.

Det er ikke et krav, at personen står til rådighed for arbejdsmarkedet, medmindre der modtages supplerende dagpenge under forløbet.

Hvem kan komme i isbryderordningen?

For at komme i en isbryderordning er det et krav, at følgende kriterier er opfyldt:

  • man har et handicap
  • man har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed
  • uddannelsen giver ret til optagelse i en A-kasse (intet krav om medlemskab)
  • man mangler erhvervserfaring inden for det område, man er uddannet til
  • ansættelsen i isbryderordningen påbegyndes inden 2 år efter afsluttet uddannelse.

Man kan komme i isbryderordningen uanset forudgående forsørgelsesgrundlag. Der er således ikke krav om ledighed forud for ansættelse i isbryderordningen. Man kan komme i isbryderordningen direkte fra uddannelse eller job.

Regler

Målgruppen for løntilskud til nyuddannede med handicap er beskrevet i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. kapitel 5.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (nyt vindue)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (nyt vindue)

Vejledning om lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (nyt vindue)

Derudover kan findes svar på mange spørgsmål omkring løntilskud i vejledning om løntilskud og nedenstående skrivelse fra STAR:

Vejledning om løntilskud, VEJ nr 10040 af 30/09/2022 (nyt vindue)

 

Pjecer

Specialfunktionen Job & Handicaps pjece kan rekvireres digitalt ved henvendelse til Specialfunktionens postkasse.

Kontakt

Specialfunktionen Job og Handicap

Dannebrogsgade 3,2, 5000 Odense C

33963737

sjh@star.dk

Sidst opdateret: 22-05-2023