Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om indsatser til unge

Vi modtager jævnligt spørgsmål vedr. indsatsen til de unge, som kan være af generel interesse

Spørgsmål og svar om indsatser til Unge

Hvornår skal unge Læse-, skrive- og regnetestes?

 

Svar:

Dagpengemodtagere, som ikke har en ungdomsuddannelse, og som er i målgruppen for uddannelsespålæg, skal læse-, skrive- og regnetestes senest efter 1 måneds sammenlagt ledighed.

Uddannelseshjælpsmodtagere, som ikke har en ungdomsuddannelse, skal læse-, skrive- og regnetestes senest efter en sammenhængende periode på 1 måned fra første henvendelse om hjælp til kommunen.

 

Kan læse-, skrive- og regnetest (ordblindetest) træde i stedet for ret og pligt til tilbud?

Svar:

Testen kan foregå parallelt med den øvrige aktive indsats. Testen kan ikke træde i stedet for ret og pligt tilbud.

Hvornår har unge ret til læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus?

Svar:

Uddannelseshjælpsmodtagere har ret til et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus i umiddelbar forlængelse af, at testen har vist et behov.

Kan læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus træde i stedet for ret og pligt til tilbud?

 

Svar:

For uddannelseshjælpsmodtagere, der har gennemgået en test, som har vist behov for et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, kan et sådant kursus træde i stedet for et ret og pligt tilbud.

Sidst opdateret: 04-02-2020