Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu
Velkommen til  Udvikling i Fleksjob 2

Om indsatsen

I initiativet Udvikling i fleksjob II (UIF II) arbejder 9 kommuner systematisk med at udvikle arbejdsevnen hos personer ansat i fleksjob på få timer samt understøtte at borgere på ledighedsydelse opnår ansættelse i fleksjob. 

De 9 deltagende kommuner er: Albertslund, Ballerup, Faxe, Frederikshavn, Gentofte, Stevens, Thisted, Tønder og Viborg. 

Den 1. april starter 11 nye kommuner op med indsatsen, det er kommunerne: Glostrup, Helsingør, Herlev, Hvidovre, København, Lejre, Lemvig, Middelfart, Nordfyns, Odense og Vejen. 

Indsatsmodel (pdf) (nyt vindue)

Målgruppebeskrivelse (pdf) (nyt vindue)

Monitorerings- og statusrapporter

Der vil månedligt blive udarbejdet monitoreringsrapporter fra indsatsen, som bliver offentliggjort her på siden. Monitoreringsrapporterne følger bl.a. op på de tre succeskriterier i initiativet, andel ledighedsydelsesmodtagere i virksomhedspraktik og antal ledighedsydelsesmodtagere med CV ændringer de seneste 12 måneder.

Statusrapporterne udarbejdes kvartalsvist og samler op på erfaringerne med indsatsen på tværs af kommunerne. 

Monitorerings- og statusrapporter for Udvikling i Fleksjob II

Startpakke og værktøjer

Her på siden kan du finde startpakken og værktøjer til Udvikling i Fleksjob II.

Startpakke og værktøjer

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til projektet, hvor indsatsen uddybes yderligere ligger på denne side. Spørgsmål og svar bliver løbende opdateret.

Spørgsmål-svar, opdateret januar 2020 (pdf) (nyt vindue)

 Mere information

Der findes mere information om projektet på puljesiden for projektet.

Spørgsmål kan stilles til Ida Breth Holmgaard pr. e-mail ibh@star.dk.

Sidst opdateret: 19-02-2020