Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Sygefraværsguide til jobcentre

Guide til jobcentre om sygefravær.

Denne guide er et opslagsværk for jobcentrenes sygedagpengemedarbejdere. I guiden kan man finde inspiration til indsatsen for sygemeldte borgere.

Målet med guiden er at give inspiration til redskaber og handlemuligheder, som kan medvirke til at fastholde eller bringe sygemeldte tilbage til arbejdet så hurtigt som muligt. Den er ikke en opskrift på, hvordan sagsbehandlerne skal  løse deres opgave. Men den kan give ideer til, hvordan de redskaber, jobcentret har til rådighed, kan bruges til at skabe en god indsats over for sygemeldte. Og til, hvordan medarbejderne – med den sygemeldte i centrum – kan samarbejde med de mange parter, der er omkring den syge, fx virksomheder, læger og sundhedsvæsen.

De enkelte afsnit i guiden kan læses uafhængigt af hinanden. Man kan derfor klikke sig direkte ind på netop det eller de emner, der har interesse.

Kontakt til arbejdsgiveren

Kontakt til andre aktører

Kontakt til den sygemeldte

Den aktive indsats generelt

Eksempler på en aktiv indsats

Sidst opdateret: 15-09-2021