Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Kontakt til arbejdsgiveren

Kommunen skal kontakte den sygemeldtes arbejdsgiver for at understøtte, at den sygemeldte fastholdes i job

Når sygemeldte har et job, er omdrejningspunktet for jobcentrets indsats så vidt muligt at få borgeren tilbage i dette job. Derfor er fastholdelse af den sygemeldtes jobfokus og kontakten til arbejdsgiveren et centralt element i sygedagpengeopfølgningen, jf sygedagpengelovens § 17.

Efter sygedagpengelovens § 15, stk. 7 skal kommunen som udgangspunkt i forbindelse med første samtale med en sygemeldt kontakte arbejdsgiveren. Formålet hermed er at få en dialog med arbejdspladsen om, hvorvidt og hvornår den sygemeldte helt eller delvist kan vende tilbage til arbejdspladsen.

Der er to situationer, hvor jobcentret ikke skal kontakte arbejdsgiveren. Den ene er, hvis den sygemeldtes helbredssituation skønnes uproblematisk, og vedkommende forventes at kunne vende tilbage til sit arbejde på fuld tid inden 13 uger efter den første samtale i jobcentret. Den anden er, når der er tale om et længerevarende sygdomsforløb, og den sygemeldte ikke på nuværende tidspunkt kan vende gradvist tilbage eller deltage i et beskæftigelsesrettet tilbud (kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).

Jobcentret skal tale med arbejdsgiveren om mulighederne for, at den sygemeldte kan vende tilbage til arbejdspladsen, eventuelt på nedsat tid. Jobcentret kan desuden oplyse arbejdsgiveren om de hjælperedskaber, der er til rådighed i indsatsen for, at sygemeldte hurtigst muligt kan vende tilbage i arbejde. Samtalen med arbejdsgiveren skal ikke handle om sygdom og diagnose. Ifølge helbredsloven må jobcenteret ikke give arbejdsgiveren oplysninger om disse forhold.

Herudover skal jobcentret efter behov inddrage arbejdspladsen i opfølgningen som led i at sikre, at flest muligt fastholder tilknytningen til arbejdsmarkedet ved længerevarende sygdom, jf sygedagpengelovens § 9.

Forbered samtalen

Saml informationer, inden arbejdsgiveren kontaktes – fx fra oplysningsskemaet, arbejdsgiverens blanket efter sygesamtalen og samtalen med den sygemeldte.

Om at forberede samtalen

Samtalen – informér om muligheder

Oplys arbejdsgiveren om jobcentrets hjælperedskaber – fx gradvis tilbagevenden, refusion, hjælpemidler, mentorordning, personlig assistance, tilpassede arbejdsfunktioner, virksomhedspraktik, mv.

Om at informere om muligheder

Økonomi i at fastholde en sygemeldt

Informer arbejdsgiveren om, at der kan være penge at spare ved at fastholde den sygemeldte

Om økonomi i at fastholde en sygemeldt

Sidst opdateret: 15-09-2021