Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Kontakt til den sygemeldte

Kommunen skal afholde opfølgningssamtaler med sygemeldte for at understøtte fastholdelse på arbejdsmarkedet

Jobcentrets opgave i forhold til den sygemeldte er helt central. Med sin indsats kan jobcentret bidrage til, at sygemeldte bevarer eller genopretter kontakten til arbejdsmarkedet, og kan dermed spille en afgørende rolle for den sygemeldtes fremtid.

Opfølgningen er et vigtigt omdrejningspunkt for jobcentrenes indsats i forhold til sygemeldte. Uanset om opfølgningen foregår ved en individuel samtale, telefonisk, digitalt eller ved brev, er det her, at sagsbehandleren tager konkret stilling til, hvordan indsatsen bør tilrettelægges i lyset af den sygemeldtes helbredstilstand og ressourcer. Det følger af sygdagpengelovens § 15.

Det er også ved opfølgningen, at jobcentret danner sig et overblik over, hvilke parter uden for jobcentret der bør inddrages i sagen. Sygedagpengemedarbejderen skal, når det er relevant, koordinere den beskæftigelsesrettede indsats med den indsats, som andre fagpersoner omkring den sygemeldte yder. Det følger af sygedagpengelovens § 9. Man skal skabe sammenhæng mellem parterne og eksempelvis medvirke til at sikre, at behandling og en beskæftigelsesrettet indsats kan gå hånd i hånd.

I forhold til opfølgningen har sagsbehandleren fire centrale opgaver. Tre, som går forud for kontakten med den sygemeldte, og så selve samtalen:

Skab overblik over sagen

Læs dokumenter i sagen, fx oplysningsskema, lægeerklæringer, og kontakt evt. læge, arbejdsgiver, a-kasse m.fl.

Om at skabe overblik over sagen

Find den rette kontaktform

Vælg mellem a) individuel samtale i jobcentret (hovedreglen), b) opfølgning telefonisk, digitalt eller ved brev (i særlige tilfælde) og c) opfølgning uden kontakt til den sygemeldte (standby)

Om at finde den rette kontaktform

Sæt mål for samtalen

Hvad ved du om borgerens ressourcer og situation, og hvilket forløb vil du gerne drøfte med borgeren?

Om at sætte mål for samtalen

Selve samtalen

Få overblik over borgerens situation, tag stilling til visitationskategorien og aftal indsatsen og mål med indsatsen sammen med borgeren.

Om selve samtalen
 

Sidst opdateret: 15-09-2021