Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Jobrettet voksen- og efteruddannelse (VEU)

Kurser og uddannelse kan give ledige de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger. Læs her om muligheder, ordninger og økonomi for ledige, der gerne vil opkvalificere sig.

Uddannelser for ledige

Der er flere forskellige uddannelsestyper og ordninger målrettet ledige.

Uddannelser for ledige

Mangler der et kursus?

Savner du som ansat i et jobcenter eller en a-kasse mv. kurser til ledige? Kontakt vores hotline, og få hjælp til at finde relevante videre- og efteruddannelseskurser til ledige.

Mangler der et konkret kursus inden for jobrettet voksen- og efteruddannelse (VEU)?

Arbejdskraftsmangel og kompetencebehov

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering indsamler data og udarbejder analyser, som identificerer de vigtigste indsatser indenfor uddannelsesområdet.

Arbejdsmarkedets mangel på arbejdskraft og kompetencer