Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Kompetenceværktøjet

Kompetenceværktøjet udstiller virksomheders aktuelle efterspørgsel efter kompetencer fordelt på stillingsbetegnelser (OBS. kompetenceværktøjet kan på nuværende tidspunkt ikke tilgås)

Hvad kompetenceværktøjet bruges til?

Data fra Kompetenceværktøjet kan anvendes i flere sammenhænge. Til at:

  • Understøtte VEU-koordinatorernes arbejde med at indsamle oplysninger om virksomhedernes behov for kompetencer og koordinere jobcentrenes kursusindkøb hos erhvervsskolerne, for derigennem sikre et bedre match mellem udbud og efterspørgsel af VEU-kurser inden for områder med mangel på arbejdskraft.
  • Skabe et bedre match mellem virksomhedernes efterspørgsel på kompetencer på den ene side, og jobcentrenes og a-kassernes uddannelsesindsatser for de ledige på den anden side.
  • Jobcentre, virksomheder og borgere kan blive klogere på virksomheders aktuelle efterspørgsel efter kompetencer fordelt på stillingsbetegnelser.

 

Få løbende information om kompetenceværktøjet via vores nyhedsbrev

Vil du gerne modtage opdateringer, nyheder mm. fra kompetenceværktøjet, så skal du aktivt melde dig til udsendelseslisten. Det gør du ved at sende en mail til kompetenceprojektet@star.dk og give besked om at du ønsker at blive tilmeldt listen.

Virksomhedsoverblikket er opdateret med jobopslagsdata til og med september 2020. Ny opdatering forventes 1. kvt. 2022

GDPR – behandling af dine personoplysninger i forbindelse med brugeroprettelse:

Når du opretter dig som bruger i forhold til kompetenceværktøjet, har du videregivet nogle af dine personoplysninger (e-mail) til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Når vi modtager dine personoplysninger, er det vigtigt, at du har information om hvordan vi beskytter dine personoplysninger.
Vores formål med at behandle dine personoplysninger er at kunne indsamle viden om hvordan Kompetenceværktøjet anvendes af dig som bruger. Dette er udelukkende til statistiske formål og vi behandle dine personoplysninger fortroligt.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal yderligere oplyse dig om følgende:

  1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
  2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
  3. Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
  4. Modtagere af dine personoplysninger
  5. Opbevaring af dine personoplysninger
  6. Dine rettigheder

Du kan få den information, som du har ret til og brug for på Styrelsens hjemmeside omkring håndtering af dine personoplysninger i styrelsens privatlivspolitik på privatlivspolitik (nyt vindue)


Hvad forstår vi ved kompetencer?

Kompetenceværktøjet har til formål at afdække virksomheders efterspørgsel efter kompetencer og strukturere dem, gennem optælling af standardiserede kompetencer. ”Kompetencer” er derfor defineret bredt. Alt hvad virksomheder beskriver de søger hos en ny medarbejder eller hvad den nye medarbejder skal udføre af opgaver, er modellen trænet til at identificere som udtryk for efterspurgte kompetencer.

Der har været gjort en del forsøg internationalt på at klassificere kompetencer. Den klassifikation, som kompetenceværktøjet gør brug af, er ESCO (den europæiske klassifikation af færdigheder, kompetencer, klassifikationer og erhverv). Du kan læse mere om ESCO her:

Europakommissionens hjemmeside: Find på ESCO-portalen (nyt vindue)

Hvordan virker kompetenceværktøjet?

Kompetenceværktøjet udstiller virksomheders aktuelle efterspørgsel efter kompetencer fordelt på stillingsbetegnelser. Kilden er jobopslag på Jobnet, og konkret er der udviklet en model, som identificerer og oversætter efterspurgte kompetencer i jobopslag til en standardiseret form, der udstilles via kompetenceværktøjet. Kompetencerne grupperes efterfølgende i relevante kategorier fra et meget overordnet niveau (10 kategorier) og til et meget detaljeret niveau (flere tusinde konkrete kompetencer).

For at kunne sige noget om kompetenceefterspørgselen for en stillingsbetegnelse skal der være tilstrækkelig jobopslag tilgængelig, med tekst der beskriver jobbets indhold og de efterspurgte kompetencer. Et led i modellen er i stand til at afgøre med høj præcision, om konkrete ord og sætninger i jobopslag er udtryk for en kompetenceefterspørgsel. Modellen gætter rigtig i langt størstedelen af tilfælde, som selv for et menneske ikke altid er entydigt sandt/falsk. Eksempelvis er modellens identifikation af efterspurgte kompetencer er omtrent lige så god som manuel menneskelig kontrol.

Spørgsmål til kompetenceværktøjet

Har du problemer med at få adgang eller oprettelse af bruger til kompetenceværktøjet, skal du kontakte STARs support for kompetenceværktøjet på e-mail. Spørgsmål om autorisation, login og lignende kan også stilles til supporten.

Supportens e-mail: kompetenceprojektet@star.dk

Sidst opdateret: 24-04-2023