Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

De Regionale Arbejdsmarkedsråd sætter fokus på at styrke aktørsamarbejdet om voksen- og efteruddannelsesindsatsen

Med trepartsaftalen III er der afsat 25 mio. kr. årligt i fire år til at styrke koordination og aktørsamarbejde om VEU-indsatsen i regi af De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR).

De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) har i perioden 2018-2021 fået opgaven med at styrke det regionale og lokale samarbejde om at koordinere RAR/VEU-indsatsen, så det bliver lettere for virksomhederne at få kvalificeret arbejdskraft. Det skal styrke samarbejdet mellem bl.a. virksomheder, rekrutteringsfællesskaber, jobcentre, a-kasser, uddannelsesinstitutioner, erhvervsservice og arbejdsmarkedets parter.

Formålet er at styrke samarbejdet mellem aktørerne, så der skabes bedre vilkår for målrettet opkvalificering af medarbejdere og ledige inden for områder med behov for arbejdskraft. Det skal gøre det lettere for virksomhederne at få opkvalificeret medarbejdere og gøre det lettere for jobcentrene at få ledige på kurser.

Som led i den styrkede indsats har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ansat omkring 30 medarbejdere, der skal hjælpe RAR med opgaven. VEU-tovholderne i de regionale Arbejdsmarkedskontorer igangsætter konkrete regionale samarbejder om opkvalificering og tværkommunale kursuskøb.

Indsatsen understøttes med et nyt meldesystem, hvor jobcentre, arbejdsgivere, a-kasser m.fl. kan gøre opmærksom på udækkede kompetencebehov og behov for koordinering af kursusindkøb. Hertil bliver der udviklet et nyt kompetenceværktøj, som skal være et centralt opslagsværk over virksomhedernes kompetencebehov inden for forskellige stillingsbetegnelser. RAR udvælger indsatsområder, hvor der er mangel på arbejdskraft og kan endvidere sætte gang i regionale analyser inden for områderne, som skal bidrage til et bedre regionalt samarbejde i forhold til uddannelse og opkvalificering.

Samlet skal det være med til at styrke overvågningen af arbejdsmarkedet og forbedre samarbejdet om VEU-indsatsen mellem centrale aktører på området. Det skal være med til at højne kvaliteten af henvendelser til virksomhederne og skabe en bedre koordineret service.

Regeringen og arbejdsmarkedsparter har udarbejdet RAR-modellen for koordination og aktørsamarbejdet om VEU-indsatsen. RAR-modellen beskriver, hvordan modellen fungerer, og hvad den betyder for de forskellige aktører.

Hvordan fungerer RAR-modellen? (pdf) (nyt vindue)

Læs mere om trepartsaftalen om en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse:

Trepartsaftale III (nyt vindue)

RAR-modellen evalueres i 2021

RAR-modellen skal evalueres ved trepartsaftalens udløb i 2021. Til brug for evalueringen har regeringen og arbejdsmarkedets parter aftalt fem succeskriterier for RAR-modellen.

Herunder blev det aftalt at gennemføre en ”baselinemåling” af succeskriterierne, som kan danne grundlag for evalueringen af modellen i 2021. Baselinemålingen er foretaget på landsplan hvilket fremgår af den nationale rapport, som bilag hertil er en regional rapport, hvor resultaterne af baselinemålingen fremgår for hver af de otte RAR-områder. Derudover er den metodiske baggrund for baselinemålingen beskrevet i metodenotatet:

Baselinemåling for RAR-modellen (national) (pdf) (nyt vindue)

Baselinemåling for RAR-modellen (regional) (pdf) (nyt vindue)

Baselinemåling for RAR-modellen - Metodenotat (pdf) (nyt vindue)

Flere VEU-koordinatorer i 2020 og 2021 med Aftale om styrket opkvalificering

Partierne bag beskæftigelsesreformen (S, V, DF, RV og K) blev i juni 2020 enige om en aftale, der skal styrke opkvalificeringen af ufaglærte og sikre uddannelsesløft af ledige i lyset af den økonomiske krise som følge af COVID-19. Krisen har vist et øget behov for hurtig og fleksibel omskoling. Derfor er der med aftalen bl.a. sat fokus på tætte branchesamarbejder, der skal understøtte omstilling af ledige til job i nye funktioner, der er opstået som følge af COVID-19, herunder testning, smittesporing og ekstra rengøring.

Branchesamarbejdet om opkvalificering styrkes gennem flere VEU-koordinatorer i 2020-2021. Koordinatorerne skal understøtte dialogen mellem parter og uddannelsesinstitutioner for at skaffe kompetencer til virksomheder, der mangler kvalificeret arbejdskraft, og understøtte lediges brancheskift, herunder til corona-job. Samtidig nedsættes en task force, der fra centralt hold skal vurdere og koordinere arbejdskraftbehovet til corona-job.

Sidst opdateret: 06-07-2020
} }, false);