Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Kursus: Kabelmontør

Roskilde Tekniske Skole, Dansk El-forbund, Tekniq og Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering er klar med et opkvalificeringsforløb i El-branchen.

Kurset opkvalificerer til at udføre udvalgte opgaver i el-branchen.

Målet med forløbet er at kvalificere kursisten til, selvstændigt at kunne varetage arbejdet med, at trække kabler og klargøre til installation.

Forløbet varer 8 uger inklusive introduktion til arbejdsmarked og afklaring til branche (PUTAU) og førstehjælp.

Kursus-nr., kursustitel og periode:
(Ikke AMU) Førstehjælp og brandbekæmpelse, Uge 48 - 49
45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse, Uge 48 - 49
48259 Kabelmontage –føringsveje, Uge 50 –51 + Uge 2 (2021)
48260 Kabelmontage – kabler, Uge 2 - 4
48262 Kabelmontage – overdragelse, Uge 4 - 5
45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj, Uge 49
45566 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv., Uge 49

Vigtige datoer:
Holdstart 25. november 2020 - 4. februar 2021 (Juleferie 21/12 – 5/1 begge dage inkl.)
Informationsmøde: 11. november 2020 kl.: 9.00 – 12.00
Match Day for virksomheder: 20. januar 2021 kl. 10.00 – 13.00

Kursussted:
Roskilde Tekniske Skole, El-afdelingen, Pulsen 2., 4000 Roskilde

Tilmelding: SENEST 18. nov. 2020
Tilmelding kun ved arbejdsgiver eller jobcenter:

Information og tilmelding
Roskilde Tekniske Skole
Uddannelsesleder René Kjærgaard Frost, tlf.: 2268 6798, rkf@rts.dk (=sikker mail)

Information
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Specialkonsulent Henriette Poulsen, tlf.: 7222 3482, hepo@star.dk

Priser:
AMU-kurser: Kr. 34021,85 p. deltager
Førstehjælp og brandbekæmpelse: kr. 1750,00 pr. deltager

 

Kursusindhold:

Screeningsforløb:

 • Vurdering af forudgående forudsætninger og branche.

PUTAU (Personlig udvikling til arbejde og uddannelse) indeholder:

 • Arbejdspladskultur og fagsprog, Personlig udvikling til arbejde og uddannelse.
 • Kommunikation
 • Omstillingsparathed
 • Sætte realistiske mål

Kabelmontage – føringsveje
Deltageren kan/opnår:

 • Ud fra viden om føringsveje og egnet materiel samt valg af korrekt oplægningsform, oplægge og fastgøre føringsveje for kabler
 • Kan foretage korrekt oplægning og håndtering af føringsveje under hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø
 • Viden om de almindelige el-symboler og kan læse disse ud fra diagrammer og tegninger, fx plan- og bygningstegninger
 • Efter gældende love og regler selvstændigt udføre myndighedssikker brandtætning af alle former for gennemføringer af føringsveje i brandadskillelse
 • Kendskab til dokumentation af eget arbejde

Kabelmontage – kabler
Deltageren kan/opnår:

 • Trække og fastgøre kabler ud fra viden om kabeltyper og egnet materiel samt valg af korrekt oplægningsform
 • Foretage korrekt oplægning og håndtering af kabler under hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø
 • Efter gældende love og regler selvstændigt udføre myndighedssikker brandtætning af alle former for kabelgennemføringer i brandadskillelse samt særlige områder
 • Kendskab til dokumentation af eget arbejde.

Kabelmontør – overdragelse
Deltageren kan/opnår:

 • Dokumentere eget arbejde
 • Foretage kvalitetskontrol ud fra planer, skemaer eller anden relevant dokumentation
 • Udforme en erklæring på, at arbejdet er udført i overensstemmelse med gældende regler.

Ovenstående sker med baggrund i viden om:

 • Egnede materialer til føringsveje
 • Korrekte træknings- og opsætningsformer
 • Kabeltyper
 • Adskillelse af ledningssystemer, fastgørelsesformer i føringsveje
 • Love og regler inden for sikkerhed og arbejdsmiljø
 • Relevante regler for brandtætning af installationsgennemføringer i brandadskillelser
 • Typiske el-symboler
 • Diagramlæsning
 • Dokumentation af eget arbejde

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Deltageren kan/opnår:

 • Vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltningerved udførelse af varmt arbejde med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand
 • Udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj, eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt
 • Udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, indrette arbejdspladsen og træffe forholdsregler som tilgodeser brandsikkerheden
 • Udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning
  Foretage brandslukning på arbejdspladsen.

Rulle –bukkestillads
Deltagerne kan/opnår:

 • At opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser i henhold til brugsanvisning efter samt gældende lovgrundlag, således at stilladset er sikkert at arbejde på
 • Kan foretage en vurdering af, om stilladset som helhed er planlagt opstillet forsvarligt, set i relation til opgaven, jf. instruktionen fra arbejdsgiveren, leverandørbrugsanvisningen og opstillingsvejledningen.
 • Kan varetage egen og andres sikkerhed ved opstillingen, og sikre at det udleverede materiel og værktøj anvendes korrekt ud fra viden om opstillingsstedet, dvs. tilstrækkelig viden om jordbund, og byggematerialers egnethed til fastgørelse mv.
 • Viden om lovgrundlaget på området, herunder ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører, og kan vurdere om stilladsmateriellet er forsvarligt.

 

Jobprofil - Kabelmontør i elbranchen

Jobbeskrivelse
Som kabelmontør har du ansvar for:

 • Du har kontakt med mange kolleger fra di egen arbejdsplads og eventuelt kolleger fra andre brancher og virksomheder. Du skal derfor være mindet for fleksibilitet, samarbejde og koordinering.
 • Det daglige arbejde består i at etablere føringsveje og kabelarbejde/montage som forberedelse til el-arbejdet på entrepriser og servicearbejdet.
 • Nogle opgaver kan være fysisk tunge, og kan delvis foregå fra stige og stillads. Du skal derfor kunne varetage fysisk betonet arbejde, og kunne arbejde i moderate højder.

Arbejdstid
Typisk mandage-fredage 07.00-15.00. Der kan forekomme andre ugentlige arbejdstider.

Lønforhold
Overenskomstmæssig

Faglige kvalifikationer

 • Kendskab til og erfaring med rutiner med håndværktøj.
 • Fokus på sikkerhed/arbejdsmiljø
 • Fokus på effektivitet og kvalitet
 • Fokus på præcision

Personlige kompetencer

 • Kvalitetsbevidst og serviceminded
 • Kan arbejde selvstændigt og i tæt samarbejde med andre
 • Kan arbejde under ansvar
 • Kan/vil efterleve virksomhedens værdier

Sprog
Danskkundskaber: Skal kunne forstå og tale dansk på jobbet. Skal kunne tale og forstå dansk til at kunne gennemføre AMU på dansk uden sproglig støtte.
(Engelskkundskaber: Kan være en fordel på visse arbejdspladser)

Erfaring
Erfaring med bygge- og anlægsområdet eller anden håndværksmæssig erfaring vil være ønskeligt.

Stillingsprofil

 • Trække og fastgøre kabler efter installationstegninger
 • Fræsning af riller til rør og kabler
 • Brandtætning af mur efter gennemføring af kabler
 • Montering af kabelbakker og kabelstiger
 • Dokumentation/kvalitetskontrol af eget arbejde
 • Oprydning/opretholde sikkert arbejdsmiljø
Sidst opdateret: 04-11-2020