Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Pulje til uddannelse for ledige fra mink/følgeerhverv i 2021

Inden for puljen har ledige, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, ret til tilbud om uddannelse

Inden for puljen har ledige, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, ret til tilbud om uddannelse.

 Målgruppen er personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv i hele eller dele af perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 22. marts 2021, og som er ledige.

Målgruppen af ledige er: Dagpengemodtagere, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, overgangs­ydelses­modtagere (uden for introduktionsprogrammet), sygedagpengemodtagere og personer i jobafklarings­forløb, som ikke er i et ansættelsesforhold eller driver selvstændig virksomhed, personer i ressourceforløb, ledighedsydelsesmodtagere, revalidender, førtidspensionister, selvforsørgende ledige samt unge under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.

Personen skal på tro og love erklære, at personen har arbejdet i mink/følgeerhvervet i hele eller dele af perioden.

Personen har ret til tilbud om alle typer af uddannelse samt ret til tilbud om kompetencevurderinger og jobsøgningskurser.

For uddannelsestilbud under puljen gælder:

  • Tilbuddet er frivillige for personen. Personen har dermed ikke pligt til at tage imod, påbegynde eller deltage i tilbuddet.
  • Under uddannelsen fritages personen for pligten til at deltage i andre tilbud.
  • Under uddannelsen fritages personen for pligten efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik til at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde.
  • Personen skal fortsat deltage i kontaktforløbet/opfølgningsforløbet. Jobcentret kan beslutte, at samtaler holdes på anden vis, fx telefonisk.

Tilbud under puljen skal være bevilget senest den 31. december 2021 og skal påbegyndes inden den 1. april 2022.

Lov, bekendtgørelse og yderligere materiale

Se nyhed om puljen, herunder orienteringsskrivelse til kommuner, jobcentre og a-kasser

 Se Tro og loveerklæring om arbejde i minkerhvervet eller følgeerhverv

Se lov nr. 466 af 20. marts 2021 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, inden for en pulje i 2021)

Se bekendtgørelse nr. 469 af 20. marts 2021 om ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv inden for en pulje i 2021, og om administration m.v. af puljen

Se nærmere om puljeudmøntningen

Sidst opdateret: 26-03-2021