Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om retten til uddannelse inden for puljen til uddannelse for ledige fra mink/følgeerhverv i 2021

Vi modtager jævnligt spørgsmål til retten til uddannelse inden for puljen til uddannelse for ledige fra mink/følgeerhverv i 2021, som kan være af generel interesse.

20-04-21

Efter LAB § 6, nr. 12, omfatter målgruppen selvforsørgende:

”Selvforsørgende, der ikke er i beskæftigelse og ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller su efter SU-loven, og personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven.”

En minkavler/virksomhedsejer fra følgeerhverv, som fortsat har et CVR-nummer, fordi personen venter på erstatning fra staten, kan anses for selvforsørgende ledig, hvis der ikke er nogen aktivitet knyttet til virksomhedens CVR-nummer, men alene er korrespondance med offentlige myndigheder om erstatning i forbindelse med lukningen.

Der må ikke i øvrigt være nogen aktivitet/beskæftigelse i virksomheden, fx udlejning af maskiner.

Der må heller ikke være beskæftigelse i anden virksomhed/andet CVR-nummer eller beskæftigelse som lønmodtager mv.

Endelig skal de øvrige betingelser i LAB § 6, nr. 12, være opfyldt, dvs. at personen ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, fx har ret til dagpenge, kontanthjælp mv.

Der er er udarbejdet en tro- og loveerklæring, hvor minkavlere/ejere af virksomheder i følgeerhverv, som fortsat har et CVR-nummer skal erklære, at der ikke er aktivitet i virksomheden, og at virksomheden vil blive lukket, når erstatningssagen er afsluttet.

Derudover skal disse personer – ligesom alle andre ledige – på tro- og love erklære, at de har arbejdet inden for minkerhvervet eller følgeerhverv i deres virksomhed i hele eller dele af perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 22. marts 2021, jf. LAB § 97 b, stk. 3.

Tro- og loveerklæringen ligger og kan hentes på STAR.dk.

Sidst opdateret: 20-04-2021