Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om retten til uddannelse inden for puljen til uddannelse for ledige fra mink/følgeerhverv i 2021

Vi modtager jævnligt spørgsmål til retten til uddannelse inden for puljen til uddannelse for ledige fra mink/følgeerhverv i 2021, som kan være af generel interesse.

20-04-21

Efter LAB § 6, nr. 12, omfatter målgruppen selvforsørgende:

”Selvforsørgende, der ikke er i beskæftigelse og ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller su efter SU-loven, og personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven.”

En minkavler/virksomhedsejer fra følgeerhverv, som fortsat har et CVR-nummer, fordi personen venter på erstatning fra staten, kan anses for selvforsørgende ledig, hvis der ikke er nogen aktivitet knyttet til virksomhedens CVR-nummer, men alene er korrespondance med offentlige myndigheder om erstatning i forbindelse med lukningen.

Der må ikke i øvrigt være nogen aktivitet/beskæftigelse i virksomheden, fx udlejning af maskiner.

Der må heller ikke være beskæftigelse i anden virksomhed/andet CVR-nummer eller beskæftigelse som lønmodtager mv.

Endelig skal de øvrige betingelser i LAB § 6, nr. 12, være opfyldt, dvs. at personen ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, fx har ret til dagpenge, kontanthjælp mv.

Der er er udarbejdet en tro- og loveerklæring, hvor minkavlere/ejere af virksomheder i følgeerhverv, som fortsat har et CVR-nummer skal erklære, at der ikke er aktivitet i virksomheden, og at virksomheden vil blive lukket, når erstatningssagen er afsluttet.

Derudover skal disse personer – ligesom alle andre ledige – på tro- og love erklære, at de har arbejdet inden for minkerhvervet eller følgeerhverv i deres virksomhed i hele eller dele af perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 22. marts 2021, jf. LAB § 97 b, stk. 3.

Tro- og loveerklæringen ligger og kan hentes på STAR.dk.

12-05-21

Efter LAB § 6, nr. 1, omfatter målgruppen dagpengemodtagere: ”Personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.”

Personen skal være ledig for at have ret til dagpenge. Derudover skal de øvrige betingelser for ret til dagpenge være opfyldt.

For at kunne anses for ledig og modtage dagpenge efter ophør af drift af selvstændig virksomhed er det en betingelse, at virksomheden er afmeldt cvr. registeret.

Det vil dog være muligt at se bort fra kravet om afmelding af CVR-nummer i følgende tilfælde:

1. Formueforvaltning

Formueforvaltning har ikke betydning for retten til dagpenge.

En erhvervsmæssig aktivitet (selvstændig virksomhed) anses for formueforvaltning i relation til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., når personen ikke eller i meget begrænset omfang (op til 5 timer om måneden) har personligt arbejde forbundet med virksomheden. Dette gælder, uanset om virksomheden er registreret med et CVR-nummer.

Det er personens a-kasse, der træffer afgørelse om personen har ret til dagpenge, selvom personen er registeret med et CVR-nummer.

2. Ophør på tro- og love - dagpenge under afvikling af en selvstændig virksomhed

Personen kan på tro- og love til sin a-kasse erklære ikke længere at drive virksomheden, ud over hvad der anses for afvikling. Personen skal inden for seks måneder afvikle virksomheden og afmelde sit CVR-nummer.

Personen har ikke ret til dagpenge de første to måneder efter ophøret. Hvis virksomheden ikke er afmeldt i CVR-registeret efter de seks måneder, ophører retten til dagpenge.

Det er personens a-kasse, der træffer afgørelse om personen har ret til dagpenge, selvom personen er registeret med et CVR-nummer.

Sidst opdateret: 17-05-2021